Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The evaluation of the relationships among perceived risk of delivery, online purchase attitude, and intention of consumers

Business Management Studies: An International Journal, cilt.8, sa.4, ss.445-463, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The effects of internal marketing activities on the satisfaction and performance of salespeople

Journal of Business, Economics and Finance (JBEF), cilt.7, sa.3, ss.309-318, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MARKETING 4.0: IMPACTS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS ON MARKETING ACTIVITIES

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.621-640, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kara Kutuyu Aydınlatma: Nöropazarlama

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 Ocak 2020, ss.228

Kara Kutuyu Aydınlatma: Nöropazarlama

3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.228

The Relationship Between Mobile Shopping Motivations and Mobile Purchasing Behavior

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.913-925

SÜRDÜRÜLEBILIR TÜKETIME YÖNELIK TÜKETICI BILINCININ DEĞERLENDIRILMESI

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.379-389

Sürdürülebilir Pazarlama ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışı

2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.86

The Effects of Internal Marketing Activities on The Satisfaction and The Performance of The Salespeople

14. International strategic Management Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2018, ss.663-672

Pazarlama 4.0:Teknolojik Gelişmelerin Pazarlamaya Yansımaları

SOSCON Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2018

Evaluation of Turkey as A Destination of Islamic Tourism Market

6th Global Islamic Marketing Conference, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2015, ss.15

The Use Of Social Media As A Marketing Tool

12th International Trade and Finance Association Conference, Kayseri, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, ss.15-35

Kitap & Kitap Bölümleri

THE EFFECTS OF COVID-19 ON CONSUMERBEHAVIOR

Academic Studies in Administrative Sciences, Ayşe Özcan Buckley, Editör, Livre de Lyon, Lyon, ss.183-202, 2020 Creative Commons License

COVID-19 and, Consumer Psychology

COVID-19 and New Busıness Ecosystem, D. Hıdıroğlu,S. S. Aktuğ,O. Yılmaz, Editör, Gazi Kitapevi, Ankara, ss.429-447, 2020 Creative Commons License

Müşteri Şikâyet Yönetimi

Müşteri Şikayet Davranışı, Fahri Apaydın, Editör, Nobel Yayın, Ankara, ss.63-88, 2020 Creative Commons License

Etkileşimli Pazarlama İletişimi ve Dijital Reklam

Tüm Yönleriyle Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Aytuğ Mermer Üzümlü, Editör, Nobel Yayın, Ankara, ss.201-228, 2020 Creative Commons License

sUsTAINABLE CONsUMPTION MODEL: EXPLORING THE EFFECTs OF ENVIRONMENTAL CHARACTERIsTICs OF CONsUMERs ON sUsTAINABLE CONsUMPTION BEHAVIOR

RECENT ECONOMIC APPROACHES & FINANCIAL CORPORATE POLICY, Serap Coban S.Waleck Dalpour Cumali Marangoz Emre Bulut, Editör, IJOPEC Publishing, London, ss.347-366, 2019 Creative Commons License

TÜKETİCİLERİN ÇEVRE İLGİLENİM ÖZELLİKLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İşletmelerde Yöntem ve Kavram Çalışmaları, Serkan Gün,Alper Tutcu, Editör, IKSAD Publications, Ankara, ss.121-144, 2019 Creative Commons License

Investigation of Consumers’ Attitudes toward Mobile Private Shopping Applications with Uses and Gratification Approach

A Critical Review of Social SciencesTheory and Practice, Yenihan B.,Sarıipek D.B.,Cerev G., Editör, Frontpage Pubications Limited, Kolkata, ss.73-83, 2018 Creative Commons License

Investigation of Consumers’ Attitudes toward Mobile Private Shopping Applications with Uses and Gratification Approach

A Critical Review of Social Sciences Theory and Practice, Yenihan B., Sarıipek D.B., Cerev G., Editör, Frontpage Pubications Limited, ss.73-83, 2018

Ansiklopedide Bölümler

Mevsimsellik Oranı

Detay Yayıncılık, ss.40, 2019

Kurumsal Mevsimsellik

Detay Yayıncılık, ss.38, 2019

Omuz sezon

Detay Yayıncılık, ss.41-42, 2019