Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2018 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 2011 - 2013 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 2004 - 2009 Lisans

  Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Teknoloji Kabul Modellerinin Karşılaştırılması ve Havayolu Mobil Uygulamalarının Kabulüne Yönelik Bir Model Önerisinin Geliştirilmesi

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

 • 2013 Yüksek Lisans

  Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı: Facebook Örneği

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşetme Bölümü- Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

 • B1 Orta İtalyanca

 • B2 Orta Üstü Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018R ile veri analizine giriş

  Bilişim , Turcosa analitik çözümlemeler

 • 2018Nöropazarlama

  Diğer , Pazarlamasyon

 • 2018Nitel araştırma yöntemleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Erciyes Üniversitesi- KAÇAUM

 • 2015Lisrel-Yapısal Eşitlik Modellemesi

  Bilişim , EYS-Pamukkale Üniversitesi

 • 2009Unilever Sales

  Diğer , Unilever İnsan Kaynakları

 • 2009Reklamcılık ve Marka Yönetimi

  Diğer , Dip Reklam ve İletişim

 • 2009Bilgiarena New Marketing Trends

  Diğer , Bilgi Üniversitesi

 • 2008Etkin İletişim

  Diğer , Nar Eğitim Danışmanlık

 • 2008Master Class Sustainable Development

  Diğer , British Council

 • 2008Field Visit Sales

  Diğer , P&G

 • 2008Gelişim Pazarlama Eğitimi

  Diğer , Koç Holding

 • 2008Business Life Seminars

  Diğer , BUMED