Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kara Kutuyu Aydınlatma: Nöropazarlama

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 January 2020, pp.228

Enlightening the black box: Neuromarketing

3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.228

The Relationship Between Mobile Shopping Motivations and Mobile Purchasing Behavior

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.913-925

SÜRDÜRÜLEBILIR TÜKETIME YÖNELIK TÜKETICI BILINCININ DEĞERLENDIRILMESI

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.379-389

Sürdürülebilir Pazarlama ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışı

2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.86

The Effects of Internal Marketing Activities on The Satisfaction and The Performance of The Salespeople

14. International strategic Management Conference, Prag, Czech Republic, 12 - 14 July 2018, pp.663-672

Pazarlama 4.0:Teknolojik Gelişmelerin Pazarlamaya Yansımaları

SOSCON Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 11 - 13 May 2018

Evaluation of Turkey as A Destination of Islamic Tourism Market

6th Global Islamic Marketing Conference, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2015, pp.15

The Use Of Social Media As A Marketing Tool

12th International Trade and Finance Association Conference, Kayseri, Turkey, 12 - 15 May 2014, pp.15-35

Books & Book Chapters

THE EFFECTS OF COVID-19 ON CONSUMERBEHAVIOR

in: Academic Studies in Administrative Sciences, Ayşe Özcan Buckley, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.183-202, 2020 Creative Commons License

COVID-19 and, Consumer Psychology

in: COVID-19 and New Busıness Ecosystem, D. Hıdıroğlu,S. S. Aktuğ,O. Yılmaz, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.429-447, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Müşteri Şikâyet Yönetimi

in: Müşteri Şikayet Davranışı, Fahri Apaydın, Editor, Nobel Yayın, Ankara, pp.63-88, 2020 Creative Commons License

Etkileşimli Pazarlama İletişimi ve Dijital Reklam

in: Tüm Yönleriyle Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Aytuğ Mermer Üzümlü, Editor, Nobel Yayın, Ankara, pp.201-228, 2020 Creative Commons License

sUsTAINABLE CONsUMPTION MODEL: EXPLORING THE EFFECTs OF ENVIRONMENTAL CHARACTERIsTICs OF CONsUMERs ON sUsTAINABLE CONsUMPTION BEHAVIOR

in: RECENT ECONOMIC APPROACHES & FINANCIAL CORPORATE POLICY, Serap Coban S.Waleck Dalpour Cumali Marangoz Emre Bulut, Editor, IJOPEC Publishing, London, pp.347-366, 2019 Creative Commons License

TÜKETİCİLERİN ÇEVRE İLGİLENİM ÖZELLİKLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

in: İşletmelerde Yöntem ve Kavram Çalışmaları, Serkan Gün,Alper Tutcu, Editor, IKSAD Publications, Ankara, pp.121-144, 2019 Creative Commons License

Investigation of Consumers’ Attitudes toward Mobile Private Shopping Applications with Uses and Gratification Approach

in: A Critical Review of Social SciencesTheory and Practice, Yenihan B.,Sarıipek D.B.,Cerev G., Editor, Frontpage Pubications Limited, Kolkata, pp.73-83, 2018 Creative Commons License

Investigation of Consumers’ Attitudes toward Mobile Private Shopping Applications with Uses and Gratification Approach

in: A Critical Review of Social Sciences Theory and Practice, Yenihan B., Sarıipek D.B., Cerev G., Editor, Frontpage Pubications Limited, pp.73-83, 2018

Episodes in the Encyclopedia

Mevsimsellik Oranı

Detay Yayıncılık, pp.40, 2019

Kurumsal Mevsimsellik

Detay Yayıncılık, pp.38, 2019

Kurumsal Mevsimsellik

Detay Yayıncılık, pp.40, 2019

Omuz sezon

Detay Yayıncılık, pp.41-42, 2019