Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Dyeing of Chicken Feather Fibers with Natural Dyes

Journal of Natural Fibers, vol.17, pp.945-953, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Investigation of sound absorption properties of nonwoven webs produced from chicken feather fibers

Journal of Industrial Textiles, vol.48, no.10, pp.1616-1635, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

The use of chicken feather fibers as filling material in Winter clothes for heat insulation purposes mas

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLOTHING SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.31, no.2, pp.259-271, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Dielectric drying effect on properties of fabrics

INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH, vol.40, no.3, pp.308-314, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

RELATION BETWEEN STRUCTURAL PARAMETERS AND DRYING PROPERTIES OF COTTON KNITTED FABRICS

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, vol.23, no.4, pp.357-363, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of the techniques decreasing the seam slippage in chenille fabrics (Part I)

TEXTILE RESEARCH JOURNAL, vol.82, no.9, pp.855-863, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Investigation of the techniques decreasing the seam slippage in chenille fabrics (Part II)

TEXTILE RESEARCH JOURNAL, vol.81, no.20, pp.2075-2081, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Konfeksiyon Üretiminde Üretim Pplanlamasının Kumaş Giderlerine Etkilerinin Araştırılması

TEKSTIL VE KONFEKSIYON, no.20, pp.262-270, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Fiber production from chicken feather with industrial method

BULLETIN of the Kyiv National University of Technologies and Design, vol.110, no.3, pp.107-113, 2017 (International Refereed University Journal)

Investigation Influence of Human Sweat and Moisture on the Resistance to Abrasion of Woolen Fabrics

Textile Engineering & Fashion Technology, vol.2, no.1, pp.1-4, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tavuk tüylerindeki kokunun ultrason banyosunda yıkama ile giderilmesi

2. Uluslararası Ankara Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi - IKSAD 2021, Ankara, Turkey, 7 - 08 June 2021, vol.1, pp.164-172 Creative Commons License

TAVUK TÜYLERİNİN LİF ÜRETİMİNE HAZIRLANMASI

BİLTEK ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİVE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.425-430 Creative Commons License

TAVUK TÜYÜ LİFİ ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN TÜY SAPI MATERYALİNİNMEKANİK ÖZELLİKLERİ

1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ ÖZET KİTABI I, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.474

İKİ KATMANLI NONWOVEN MATERYALLERİN AKUSTİK PARAMETRELERİNEKATMANLARIN KALINLIK VE YOĞUNLUK DEĞERLERİNİN ETKİSİ

1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.206

Tavuk tüyü lif üretiminde ortaya çıkan tüy sapı materyalinin mekanik özellikleri

1. Uluslararası Battalgazi Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.474-475

İki katmanlı nonwoven materyallerin akustik parametrelerine katmanların kalınlık ve yoğunluk değerlerinin etkisi

1. Uluslararası Battalgazi Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.206

The Effect of Thickness and Density to Acoustic Parameters for FabricReinforced Composite Structures Produced From Rachis Material

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.1309-1318

The Effect of Material Parameters to Thermal Parameters in Heat Protector Structures Produced from Chicken Feather Fibers

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.545 Creative Commons License

The Effect of Thickness and Density to Acoustic Parameters for Composite Structures Produced From Rachis Material

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.1274-1283 Creative Commons License

SICAK PRESLEME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN RACHİSKOMPOZİTLERİNİN YAPISAL PARAMETRELERİNİN ANALİZİ

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCESAND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018

ORTA ASYA, AZERBAYCAN VE ANADOLU HALILARINDASTİLİZE EDİLMİŞ İNSAN FİGÜRLERİ

V. Uluslar arası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara, 2017, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, vol.2, pp.407-418

Investigation of Sound Insulation Parameters of Nonwoven Surfaces Obtained From Chicken Feather Fibers Using Low Melt FibersTitle of the Paper

ETT 2018 8th International Istanbul Textile Conference Evaluation of Technical Textiles, İstanbul, Turkey, 14 - 16 April 2018, pp.61-66 Creative Commons License

Ses yalıtım amaçlı tesktil esaslı sandviç yapıların geliştirilmesi

3. Uluslararası lif ve polimer araştırmaları sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 09 March 2018, pp.101-103

Ses yalıtım amaçlı tekstil esaslı sandviç yapıların geliştirilmesi

3. Uluslararsı Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 09 March 2018, pp.101-103

TAVUK TÜYLERİNİN LİF ÜRETİM AÇISINDAN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ

3. Uluslararsı Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, Bursa, Turkey, 09 March 2018, pp.127-129

Tavuk Tüylerinin Lif Üretimi Açısından Yapısal Özelliklerinin Analizi

3. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 09 March 2018, pp.127-129

Study Thermal Properties of Chicken Feather Fiber as Filling Material

XIV İnternational İzmir Textile and Apparel Symposium, İzmir, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.224-226 Creative Commons License

PRODUCTION OF NONWOVEN FROM CHICKEN FEATHER FIBERS

XIVth International Izmir Textile and Apparel Symposium, İzmir, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.141-143 Creative Commons License

Development of Sound-Absorbing Materials from Chicken Feathers

8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.47

Development of Composite Structures from Rachis Chicken Feather

8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.198

Orta Asya, Azerbaycan ve Anadolu Halılarında Stilize Edilmiş İnsan Figürleri

5. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.407-418 Creative Commons License

DEVELOPMENT OF SOUND INSULATION COMPOSITES FROM MATERIALS OBTAINED FROM BIRD FEATHERS

3rd İnternational Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, İzmir, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.90-94 Creative Commons License

Investigation some characteristics of chicken feather's rachis

17th World Textile Conference of the Association-of-Universities-for-Textiles (AUTEX) - Shaping the Future of Textiles, Greece, 29 - 31 May 2017, vol.254 Creative Commons License identifier identifier

Books & Book Chapters

ACOUSTICAL PROPERTIES OF SANDWICH STRUCTURES DEVELOPED FROM CHICKEN FEATHER RACHIS MATERIAL

in: INNOVATIVE APPROACHES IN ENGINEERING, Prof.Dr. T.GÜNGÖR; Doç.Dr. G.B.KILIÇ; Doç Dr. A.UYUMAZ; Dr.Öğr.Ü.S.GÖRGÜLÜ , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.117-130, 2018

ACOUSTICAL PROPERTIES OF SANDWICH STRUCTURES DEVELOPED FROM CHICKEN FEATHER RACHIS MATERIAL

in: INNOVATIVE APPROACHES IN ENGINEERING, Prof. Dr. Tayyar GÜNGÖR Doç. Dr. Gülden Başyiğit KILIÇ Doç. Dr. Ahmet UYUMAZ Dr. Öğr. Üyesi Sertaç GÖRGÜLÜ, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.117-130, 2018

Konfeksiyon Teknolojisi

Buta Medya, Kayseri, 2013

Episodes in the Encyclopedia

TÜRKLER

Yeni Türkiye Yayınları, pp.345-357, 2002 Creative Commons License

Other Publications