Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alevilik Müzik İlişkisine Yönelik Fenomenolojik Bir Yaklaşım (Tunceli Örneği)

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, sa.96, ss.81-116, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Değişen Sosyal ve Kültürel Kimlikleri Bağlamında Kadın Müzisyenler

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.50, ss.186-199, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zikre dayalı uygulamalardan saz mûsikîsi alanına bir transfer: Sadrettin Özçiminin icrâsında perde kaldırma

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.48, ss.161-178, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneğe Bağlı Yenilikçi Tavrın Kült Bestecisi Cinuçen Tanrıkorur ve Bir Temsili Eser

Erdem İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sa.78, ss.151-188, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TÜRK MAKAM MÜZİĞİ İÇİNMAX/MSP TABANLI MİKROTONAL MIDI ARAYÜZ TASARIMI

ASOSJOURNAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.1, ss.463-472, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul'da Müzik: Evrensel Bir Mesaj mı?

Erciyes Ünivesitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.30, ss.315-326, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Ud İcra Geleneğinde Cinuçen Tanrıkorur Ekolünün Uzzal Taksim Üzerinden Yansımaları

İnönü Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.325-337, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Celal Esad Arseven in Musiki Çalışmaları Üstüne

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, cilt.182, ss.219-244, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih İçinde Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Diğer Kültürlerle Etkileşimleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.19, ss.253-262, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Selahattin Pınar Bestelerinde Hicaz Makamı Ve Çağdaşı Bestekarlarla Karşılaştırılması"

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.19, ss.239-252, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XIII. Yüzyıldan Bugüne Uzanan Makamlar ve Değişim Çizgileri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.17, ss.131-136, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klasik Türk Müziği'nde Ana Dizi Tartışması ve Çargah Makamı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi dergisi, cilt.23, sa.2, ss.181-193, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geleneksel Türk Sanat Müziği Terminolojisinde çokkültürlü Unsurlar

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.239-245, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mevlevi Ayin Geleneğinin Temsilinde Anlamsal Bir Dönüşüm

İTÜ Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019

Geleneğe Bağlı Yenilikçi Tavrın Kült Bestecisi Cinuçen Tanrıkorur ve Bir Temsili Eser: Kız Kulesi

İTOBİAD İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Mevlevilik Geleneğinde Müzik ve Kozmoloji İlişkisi

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, Skopje, Makedonya, 20 - 22 Nisan 2018, ss.71-81

ORKESTRA DERGİSİNDE MUSİKİ İNKILABI ÜZERİNE ANLATILAR

Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

Cemil: Bin Yıllık Sesin Hafızası

Tanburi Cemil Bey Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.1

Opus'un Gözüyle Musiki İnkılabı

İBAD 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi İnsan ve Toplum Bilimleri, Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, cilt.1, sa.1, ss.452

Solist Sanatçıların Sahne Performansları Esnasında Kaygı Durumlarını Etkileyen Unsurlar

MÜZED 2. İPEK YOLU MÜZİK KONFERANSI, Bolu, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2016, cilt.1, sa.1, ss.33

Halkevi Dergileri Ekseninde Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları II

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2015, ss.1-3

Müzik Bölümü Öğrencilerinin Kültürel Geçmişlerinin Dikte Yazımı Ve Melodik Hafıza Üzerindeki Etkisi

III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, sa.3, ss.340-346

İstanbul’da Müzik: Evrensel Bir Mesaj mı?

7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi,, İstanbul, Türkiye, 5 - 10 Ekim 2009, ss.5

Teknoloji Destekli Çağdaş Müzik Eğitimi

1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 7 - 10 Nisan 2010, cilt.1, ss.216-222

Kitap & Kitap Bölümleri

Turk makam muziginde felsefi temelli bir aktarim mirasını gunumuz eğitim ortamlarında tekrar inşa etmek

Türk Musikisi Atlası , Prof. Dr. Feyzan Goyer Vural Doç. Dr. Timur Vural, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.1225-1233, 2019

Müzik Tarihi Özeti Yazan: Mahmut Ragıp Gazimihal

Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı , Ankara, 2018

Darülelhan'dan Günümüze Nağmelerin Evleri

Kuruluşunun Yüzüncü Yılında Darülelhan'a Armağan , Gülçin Yahya Kaçar, Editör, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, ss.117-137, 2018 Creative Commons License

Metaforik Anlatımlarla Bezenmiş Bir Müziği Dili Ney'i Anlatır?

Müzik =Bilim+Sanat, Prof. Dr. Fazlı Arslan,Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tahir Öztürk, Editör, Yayın Evi Yayınları, İstanbul, ss.71-98, 2016 Creative Commons License

Diğer Yayınlar