Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of corneal cross-linking on contact lens tolerance in keratoconus

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY, cilt.100, ss.369-374, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Changes in retinal vessel diameters in migraine patients during attack-free period

INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.10, ss.439-444, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Pharmacologic Management of Pressure-Induced Stromal Keratopathy after LASIK

OPTOMETRY AND VISION SCIENCE, cilt.93, ss.757-759, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Congenital glaucoma as an ophthalmic manifestation of Frank-Ter Haar syndrome

INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, cilt.34, ss.351-354, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Drugs on Retinal Pigment Epithelial Cell Culture

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.48, ss.190-195, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Unilateral Proptosis as the Presenting Feature of Papillary Thyroid Carcinoma

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.40, ss.50-53, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Ab Interno Approach of Subconjunctival Filtration with Xen Gel Stent

Austin Ophthalmology, cilt.1, ss.1-3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Behçet Hastalığı ile Psödotümör Serebri Birlikteliği

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.25, ss.58-61, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Behçet Hastalığı ile Psödotümör Serebri Birlikteliği: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.25, ss.58-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Glokom ve Merkezi Sinir Sistemi Değişiklikleri

Glokom Katarakt, cilt.8, ss.212-217, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Deneysel Glokom Modelleri

GLOKOM KATARAKT, cilt.7, ss.201-208, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lower androgen levels as a prognostic factor for Dry Eye in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

American Academy of Ophthalmology 2018, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 30 October 2018, ss.343

Sirius Meibography: Easy and effective method

36th Congress of the ESCRS, Viyana, Avusturya, 22 - 26 September 2018, ss.129
Link

Pediatrik göz yaralanmalarına yaklaşım: Erciyes Üniversitesi Deneyimi

Türk Oftalmoloji Derneği Van Şubesi 31. Yaz Sempozyumu, Van, Türkiye, 7 - 09 September 2018, ss.1
Link

Endoskopik dakriyosistorinostomide orak bıçak ve monopolar koter uygulama sonuçlarının karşılaştırılması

Türk Oftalmoloji Derneği 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28 June - 01 July 2018

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sırasında Genel Anesteziye Bağlı Gelişen Tek Taraflı Propitozis Olgusu

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 November 2017, ss.0-64 Özet

Retina pigment hücre kültürüne anti VEGF ilaçların etkisi.

Türk Oftlamoloji Derneği 50. Ulusal Kogresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 November 2016, ss.919

GÖRME KAYBI NEDENİ OLARAK POSTERİOR ETMOİD MUKOSEL:OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR EŞLİĞİNDE TARTIŞILMASI

12.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4.ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 24 April 2016, ss.75

Can surface ablation be a two-day procedure?

17 Congress of the ESCRS, London, İngiltere, 13 - 17 September 2014, ss.129

Psödotümörserebri ile Behçet Hastalığı Birlikteliği:olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.335

Frank-Ter Haar Sendromlu Bir Konjenital Glokom Olgusu.

Türk Oftlamoloji Derneği 46. Ulusal Kogresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 October 2012, ss.371-372

Morphologic-molecular characterization and genetic relationships of different watermelon varieties

10th EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, Antalya, Türkiye, 15 - 18 October 2012, ss.332-339 Özet

Kornea Neovaskülarizasyonunda Subkonjonktival ve İntrakorneal Bevacizumab Enjeksiyonu Sonuçları.

Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi, Girne, Kuveyt, 5 - 09 October 2011, ss.354

Seckel Sendromunun Bir Oftalmik Bulgusu: Çocukluk Çağı Glokomu.

Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 09 October 2011, ss.244

Screening Some Turkish and Foreign Apricot Cultivars for Self-Compatibility

2nd Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti, Romanya, 5 - 07 September 2011, cilt.981, ss.185-190 Özet

Seasonal Changes of Some Nutrition Elements in Banana ('Dwarf Cavendish') Leaves in Turkey

2nd Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti, Romanya, 5 - 07 September 2011, cilt.981, ss.651-656 Özet

Dirençli Glokom Olgularında Transskleral Diod Lazer Siklodestrüksiyon Etkin ve Güvenilir Tedavi mi?

Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 September - 03 October 2010, ss.105

Posttravmatik Spontan Kistik Bleb Oluşumuna Bağlı Glokom Ve Tedavisi.

Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 September - 03 October 2010, ss.430

Prematürite Retinopatisinde İntravitreal Antianjiojenik Tedavi.

Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 November 2009, ss.196