Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Reliable, Noncontact Imaging Tool for the Evaluation of Meibomian Gland Function: Sirius Meibography

EYE & CONTACT LENS-SCIENCE AND CLINICAL PRACTICE, vol.46, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of corneal cross-linking on contact lens tolerance in keratoconus

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY, vol.100, no.4, pp.369-374, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Pharmacologic Management of Pressure-Induced Stromal Keratopathy after LASIK

OPTOMETRY AND VISION SCIENCE, vol.93, no.7, pp.757-759, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Congenital glaucoma as an ophthalmic manifestation of Frank-Ter Haar syndrome

INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, vol.34, no.2, pp.351-354, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Hemodynamic Changes in Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy

The Journal of GlaucomaCataract, vol.14, pp.17-24, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Drugs on Retinal Pigment Epithelial Cell Culture

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, vol.48, no.4, pp.190-195, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Unilateral Proptosis as the Presenting Feature of Papillary Thyroid Carcinoma

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.40, no.1, pp.50-53, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Ab Interno Approach of Subconjunctival Filtration with Xen Gel Stent

Austin Ophthalmology, vol.1, no.1, pp.1-3, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Behçet Hastalığı ile Psödotümör Serebri Birlikteliği

Türk Nöroşirürji Dergisi, vol.25, pp.58-61, 2015 (National Refreed University Journal)

Behçet Hastalığı ile Psödotümör Serebri Birlikteliği: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Dergisi, vol.25, no.1, pp.58-61, 2014 (Other Refereed National Journals)

Glokom ve Merkezi Sinir Sistemi Değişiklikleri

Glokom Katarakt, vol.8, pp.212-217, 2013 (National Refreed University Journal)

Deneysel Glokom Modelleri

GLOKOM KATARAKT, vol.7, pp.201-208, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Glokomda XEN 45 Jel İmplantı Sonuçlarımız

Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 18 November 2018

Lower androgen levels as a prognostic factor for Dry Eye in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

American Academy of Ophthalmology 2018, Chicago, United States Of America, 27 - 30 October 2018, pp.343

Sirius Meibography: Easy and effective method

36th Congress of the ESCRS, Viyana, Austria, 22 - 26 September 2018, pp.129

Travma sonrası kanalikül kesisi gelişen hastalarda ritleng prob ile monoka tüp entübasyon sonuçlarımız

Türk Oftalmoloji Derneği 31. Yaz Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 09 September 2018

Pediatrik göz yaralanmalarına yaklaşım: Erciyes Üniversitesi Deneyimi

Türk Oftalmoloji Derneği Van Şubesi 31. Yaz Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 09 September 2018, pp.1

Endoskopik dakriyosistorinostomide orak bıçak ve monopolar koter uygulaması sonuçlarının karşılaştırılması

Türk Oftalmoloji Derneği 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018

Endoskopik dakriyosistorinostomide orak bıçak ve monopolar koter uygulama sonuçlarının karşılaştırılması

Türk Oftalmoloji Derneği 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sırasında Genel Anesteziye Bağlı Gelişen Tek Taraflı Propitozis Olgusu

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.0-64

Retina pigment hücre kültürüne anti VEGF ilaçların etkisi.

Türk Oftlamoloji Derneği 50. Ulusal Kogresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016, pp.919

GÖRME KAYBI NEDENİ OLARAK POSTERİOR ETMOİD MUKOSEL:OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR EŞLİĞİNDE TARTIŞILMASI

12.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4.ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.75

Fasiyal Sinirin Konjenital Yokluğu: Nadir Bir Olgu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 - 01 November 2015

Can surface ablation be a two-day procedure?

17 Congress of the ESCRS, London, United Kingdom, 13 - 17 September 2014, pp.129

Psödotumör Serebri İle Behçet Hastalığ Birlikteliği: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2013, vol.25, pp.58-61

Psödotümörserebri ile Behçet Hastalığı Birlikteliği:olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.335

Frank-Ter Haar Sendromlu Bir Konjenital Glokom Olgusu.

Türk Oftlamoloji Derneği 46. Ulusal Kogresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2012, pp.371-372

Morphologic-molecular characterization and genetic relationships of different watermelon varieties

10th EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2012, pp.332-339 identifier

Kornea Neovaskülarizasyonunda Subkonjonktival ve İntrakorneal Bevacizumab Enjeksiyonu Sonuçları.

Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi, Girne, Kuwait, 5 - 09 October 2011, pp.354

Seckel Sendromunun Bir Oftalmik Bulgusu: Çocukluk Çağı Glokomu.

Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 09 October 2011, pp.244

Seasonal Changes of Some Nutrition Elements in Banana ('Dwarf Cavendish') Leaves in Turkey

2nd Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti, Romania, 5 - 07 September 2011, vol.981, pp.651-656 identifier

Screening Some Turkish and Foreign Apricot Cultivars for Self-Compatibility

2nd Balkan Symposium on Fruit Growing, Pitesti, Romania, 5 - 07 September 2011, vol.981, pp.185-190 identifier

Posttravmatik Spontan Kistik Bleb Oluşumuna Bağlı Glokom Ve Tedavisi.

Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 29 September - 03 October 2010, pp.430

Dirençli Glokom Olgularında Transskleral Diod Lazer Siklodestrüksiyon Etkin ve Güvenilir Tedavi mi?

Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 29 September - 03 October 2010, pp.105

Prematürite Retinopatisinde İntravitreal Antianjiojenik Tedavi.

Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 November 2009, pp.196

Books & Book Chapters

Prematüre Retinopatisi Yönetiminde Teletıp ve Retinal Görüntüleme

in: PREMATÜRE RETİNOPATİSİ, LEVENT TÖK, Editor, HİPER TIP, pp.245-261, 2013

Nükleer Stratejiler

in: Oftalmolojide Cerrahi Teknikler-Katarakt Cerrahisi, Berati Hasanreisoğlu, Merih Önol, Zeynep Aktaş, Editor, Veri Medikal Yayıncılık, Ankara, pp.77-95, 2009

Komplikasyonların Tedavisi

in: Oftalmolojide Cerrahi Teknikler-Katarakt Cerrahisi, Berati Hasanreisoğlu, Merih Önol, Zeynep Aktaş, Editor, Veri Medikal Yayıncılık, Ankara, pp.127-138, 2009