Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Güvenlikte Küresel Bir Tehdit: Biyoterörizm

Assam Uluslararası Hakemli Dergisi, ss.293-304, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Döküman Yönetimi

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.1058-1064, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal İletişim Yönetimi ve Halkla İllişkiler

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.743-748, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Politikaları Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları

Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), cilt.6, ss.396-412, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Electronic Processing and Service in the Public Institutions: A Comprehensive Approach

Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, cilt.10, ss.55-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.8, ss.80-101, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kamu Yönetiminin Salgın Hastalıklarla Mücadelesinde E-Devletin Rolü ve Önemi

6th International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends, Baku, Azerbaycan, 18 - 20 Mayıs 2020, ss.621-624

Türkiye’de Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üzerinden Değerlendirilmesi

6th International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends, Baku, Azerbaycan, 18 - 20 Mayıs 2020, ss.615-620

Kurumsal İletişim Yönetimi: İtibar Kazanım SüreciKapsamında Bir Yaklaşım

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.597-603

Kamu Yönetiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Evrimi

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.586-596

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Sosyolojik Etkileri

3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.382-390

Sosyal Hizmetler Bağlamında Çocukların Korunması: ÇocukHizmetlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.256-265

Küresel İklim Değişikliğinin Kamu Politikalarına Etkisi:Türkiye’deki Tarım İçin Bir Değerlendirme

2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.609-620

Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları: Kamu KurumlarındaElektronik İşleyiş ve Hizmet

2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.1075-1086

E-Devlet Hizmetlerinde Kamu-Özel Ortaklığı Modeli: Dünyadaki Bazı Uygulamalara Bir Bakış

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.1162-1171

Kitap & Kitap Bölümleri

Almanya’da Çocuk Haklarına Yönelik Yönetsel Yapılanma

Çocuklara Yönelik Karşılaştırmalı Yönetsel Yapılar, , Editör, Astana Yayınları, Ankara, ss.217-233, 2020

Sosyal Belediyecilik Anlayışı Kapsamında Yerel Yönetimlerde SosyalHizmet Faaliyetleri: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği

Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mecek Mehmet, Parlak Bekir, Atasoy Emin, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.462-471, 2018

E-Belediyecilik Çalışmaları Kapsamında Web Sitesi Uygulamaları: İkiFarklı Ülke Belediyesi Üzerinden Bir Karşılaştırma

Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mecek Mehmet, Parlak Bekir, Atasoy Emin, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1225-1234, 2018

Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında “En İyi Değer(Best Value)” Yaklaşımı: Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mecek Mehmet, Parlak Bekir, Atasoy Emin, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1053-1061, 2018