Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HIKMET [WISDOM] IN EARLY ISLAMIC THOUGHT

BILIMNAME, cilt.41, ss.835-862, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hoca Ahmed Yesevî’de Hikmet-Erdem ve Ahlak İlişkisi

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farabi’nin Adalet Anlayışı (Hak, Liyakat ve Pay Teorisi)

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ben Felsefesi yahut Hak Felsefesi

Beytülhikme, cilt.5, ss.189-219, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Zihin ve Kapalı Zihin

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.34, ss.155-169, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Eğitiminde Simülatör Tabanlı Sınıf Örneğinden Hareketle Zihin Felsefesi Açısından Bie Kalite Değerlendirilmesi

Cumhuriyet International Journal Of Education, cilt.3, ss.14-23, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TASAVVUF FELSEFESİNDE ZİKİR KAVRAMI

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.215-227, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spinoza'da Aşk Felsefesi

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.3, ss.87-103, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi Bilginin İyileştirici Gücü

BILIMNAME, cilt.1, ss.133-155, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhamed İkbal in Aşk Görüşü

HECE DERGİSİ, cilt.1, ss.447-457, 2013 (Hakemsiz Dergi)

BURSALI MEHMET TAHİR İN AHLAK KİTAPLARIMIZ ADLI ESERİ

BILIMNAME, cilt.18, ss.251-265, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Klasik Dönem Türk Düşüncesinde Hikmet ve Erdem Anlayışı

II. Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası, Kırşehir, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019

Kadim İrfan Geleneğinin Dili

I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019

İlk Dönem İslâm Tarihinde Eleştirel Düşünce ve Tahammül Kültürü

Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Sempozyumu, Muş, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.75-91

İbnü’l Arabi’de Tahayyül Kavramı

Uluslararası İbnü’xxl Arabi Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.203-237

Hoca Ahmed Yesevî’de Hikmet ve Hikmetin Zihinde Tecessümü Meselesi

II. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2018, ss.247-275

Şiddetin Kökenleri İle İlgili Bir Felsefi Düşünüş

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Farabi'de Zihin Kuramı

V. ZİHİN SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Mart 2018

Farabi'nin Ahlak Felsefesinin Temelleri

IV. Teoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Şubat 2018

İnsanlığın Bilgiyi Kullanma Serüveni

USBIK, Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 03 Şubat 2018

FELSEFİ DANIŞMANLIĞIN EĞİTİM VE HAYATTAKİ ÖNEMİ

ULISLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.110

Gelişmede Zihin Eğitiminin Önemi

ÜNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI, 28 - 30 Eylül 2016

Karaketer Eğitiminde Değerler Çatışması ve Alışkanlıklar Problemi

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye'de beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi, Bartın, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015

ARKAİK İNSANDAN BÜGÜNE YENİDEN DOĞUŞ KAVRAMININ İNSAN I KAMİL EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

I. EĞİTİM KONGRESİ“21. Yüzyılda Bir Eğitim Felsefesi Oluşturmak ve Özel Okullar”, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2014

Fahreddin i İraki nin Lemamat Adlı Eserinde Aşka ve Aşıklara Dair Görüşler

13.YÜZYILDA FELSEFE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2013, ss.731-744

METAFİZİKSEL BEN

KİŞİ, KİŞİLİK, KİMLİK VE TOPLUM, Çankırı, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2013

Değişen Üniversite ve Felsefe Eğitimi

Değişen Üniversite ve Felsefe Eğitimi, Sakarya, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2011, cilt.1, ss.32-39

Kitap & Kitap Bölümleri

Mutluluk Problemi

Artus Yayınları, İstanbul, 2017

Mutluluk Felsefesi

Rağbet, İstanbul, 2015

Felsefe Nedir?

EĞİTİM FELSEFESİ, Nurten Gökalp, Şengül Çelik, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.8-25, 2012

İslam Sivil Toplum Piyasa Ekonomisi

Liberte Yayınları, Ankara, 1999

Farabi de Mutluluk ve Ahlak İlişkisi

İnsan Yayınları, İstanbul, 1997