Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 ÜNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI

  Katılımcı

  Muş, Türkiye

 • 2016 ÜNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI

  Davetli Konuşmacı

  Muş, Türkiye

 • 2015 Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi

  Katılımcı

  Bartın, Türkiye

 • 2014 I. EĞİTİM KONGRESİ“21. Yüzyılda Bir Eğitim Felsefesi Oluşturmak ve Özel Okullar

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 13.YÜZYILDA FELSEFE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 KİŞİ, KİŞİLİK, KİMLİK VE TOPLUM

  Katılımcı

  Çankırı, Türkiye

 • 2011 Değişen Üniversite ve Felsefe Eğitimi

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye