Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ben Felsefesi yahut Hak Felsefesi

Beytülhikme , vol.5, no.2, pp.189-219, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Muhamed İkbal in Aşk Görüşü

HECE DERGİSİ , vol.1, no.25, pp.447-457, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

BURSALI MEHMET TAHİR İN AHLAK KİTAPLARIMIZ ADLI ESERİ

BILIMNAME , vol.18, no.1, pp.251-265, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gülşen-i Raz’ın Felsefesi

ULUSLARARASI14. VE 15. YÜZYIL İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE, KELAM VE TASAVVUF SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Ankara, Turkey, 13 - 17 July 2020, vol.2, pp.81-98

Klasik Dönem Türk Düşüncesinde Hikmet ve Erdem Anlayışı

II. Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası, Kırşehir, Turkey, 24 - 26 October 2019

Kadim İrfan Geleneğinin Dili

I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2019

İlk Dönem İslâm Tarihinde Eleştirel Düşünce ve Tahammül Kültürü

Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı Sempozyumu, Muş, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.75-91

İbnü’l Arabi’de Tahayyül Kavramı

Uluslararası İbnü’xxl Arabi Sempozyumu, Malatya, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.203-237

Hoca Ahmed Yesevî’de Hikmet ve Hikmetin Zihinde Tecessümü Meselesi

II. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2018, pp.247-275

Şiddetin Kökenleri İle İlgili Bir Felsefi Düşünüş

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018

Farabi'de Zihin Kuramı

V. ZİHİN SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 17 - 18 March 2018

Farabi'nin Ahlak Felsefesinin Temelleri

IV. Teoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 February 2018

İnsanlığın Bilgiyi Kullanma Serüveni

USBIK, Kayseri, Turkey, 31 January - 03 February 2018

FELSEFİ DANIŞMANLIĞIN EĞİTİM VE HAYATTAKİ ÖNEMİ

ULISLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.110

Gelişmede Zihin Eğitiminin Önemi

ÜNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI, 28 - 30 September 2016

Karaketer Eğitiminde Değerler Çatışması ve Alışkanlıklar Problemi

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye'de beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi, Bartın, Turkey, 16 - 18 April 2015

ARKAİK İNSANDAN BÜGÜNE YENİDEN DOĞUŞ KAVRAMININ İNSAN I KAMİL EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

I. EĞİTİM KONGRESİ“21. Yüzyılda Bir Eğitim Felsefesi Oluşturmak ve Özel Okullar”, Antalya, Turkey, 28 - 30 November 2014

Fahreddin i İraki nin Lemamat Adlı Eserinde Aşka ve Aşıklara Dair Görüşler

13.YÜZYILDA FELSEFE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.731-744 Sustainable Development

METAFİZİKSEL BEN

KİŞİ, KİŞİLİK, KİMLİK VE TOPLUM, Çankırı, Turkey, 4 - 06 October 2013

Değişen Üniversite ve Felsefe Eğitimi

Değişen Üniversite ve Felsefe Eğitimi, Sakarya, Turkey, 27 - 28 April 2011, vol.1, pp.32-39

Books & Book Chapters

HÂLLER AĞACI

NİOS YAYINLARI, Ankara, 2021

Borders and Cultures:Border Of Oriental Fantasy: Reflection of The Oriental Harem in 18th Century English Literature

in: Exploring Borders and Boundaries in the Humanities, Melih Karakuzu, Hasan Baktır, Banu Akçeşme, Betül A. Koçak, Editor, Cambridge Scholarly Publishing, Newcastle, pp.97-123, 2021

Mutluluk

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2015

Felsefe Nedir?

in: EĞİTİM FELSEFESİ, Nurten Gökalp, Şengül Çelik, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.8-25, 2012

Felsefe ve Eğitim Felsefesine Giriş

in: EĞİTİM FELSEFESİ, Nurten Gökalp, Şengül Çelik, Editor, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, pp.8-25, 2012

MUTLULUK PROBLEMİ

ARTUS YAYINLARI, İstanbul, 2007

İslam Felsefesi

in: İslam Sivil Toplum Piyasa Ekonomisi , Ömer Demir, Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.89-108, 1999

Farabi de Mutluluk ve Ahlak İlişkisi

İnsan Yayınları, İstanbul, 1997

Metrics

Publication

47

Project

4

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals