Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of use of protein supplements on muscle damage

PROGRESS IN NUTRITION, cilt.22, ss.194-198, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erkek Sporcularda Biodex Denge Sistemi ile Flamingo Denge Testinin Karşılaştırılması

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.118-126, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STATİK GERME EGZERSİZLERİNİN EGZERSİZE BAĞLI KAS AĞRISI ÜZERİNE ETKİSİ

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.63-71, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF PROTEIN SUPPLEMENTS ON BLOOD PARAMETERS AFTER HEAVY EXERCISES

KINESIOLOGIA SLOVENICA, cilt.26, ss.16-24, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çocuklarda 12 Haftalık Yüzme Egzersizinin Bazı Fiziksel Fizyolojik Parametrelere Etkisi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.50-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOMATOTYPE PROFILES AND CHANGES DEPENDING ON TREADMILL EXERCISE IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.207-214, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOMATOTYPE PROFILES AND CHANGES DEPENDING ON TREADMILL EXERCISE IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY123

Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.8, ss.207-214, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Somatotype profiles and changes depending on treadmill exercise in children wıth cerebral palsy

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Derğisi/Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.8, ss.207-214, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECT OF WET CUPPING APPLICATION ON BLOOD LACTATE ELIMINATION

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2020), 20 - 23 Temmuz 2020

OTOLOG KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILAN HASTALARA UYGULANAN TERAPÖTİK EGZERSİZLERİN HEMOGLOBİNE ETKİSİ

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2020

AKUT-SUBMAKSİMAL EGZERSİZ YAPAN BİREYLERDE PROTEİN DESTEĞİNİN BAZI KAN DEĞİŞKENİNE ETKİSİ

3. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 09 Mayıs 2020, ss.26

Amatör futbolculara uygulanan akut maksimal ağırlık egzersizlerinin eritrosit parametrelere etkisi

2. Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.31

Exercise-mediated dsDNA damage and repair in immune cells

International symposium: Current Trends in Natural Sciences, 18 - 21 Nisan 2019, ss.29-30

Exercise-mediated dsDNA damage and repair in immune cells

International symposium: Current Trends in NAtural Sciences, Pitesti, Romanya, 18 - 21 Nisan 2019, ss.29-30

Exercise-mediated dsDNA damage and repair in immune cells

Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, Romanya, 18 - 20 Nisan 2019, ss.30-31

Comparison of Some Blood Parameters of Children With Cerebral Palsy Taking Treadmill Exercise

13th International Sport Science Congress, Konya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014, ss.172

10-12 yaş kız ve erkek öğrencilerin seçilmiş fiziksel ve motorik özelliklerin Karşılaştırılması

6.ULUSAL SPOR BİLİMLERİÖĞRENCİ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2013, ss.45

BASKETBOL VE HENTBOLCULARINAEROBİK VE ANAEROBİK KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

6.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2013, ss.45

Comparison of respiration parameters of female handball and futsal players

international scientific conference perspectives in physical education and sport, costanta, Romanya, 20 - 21 Mayıs 2011, ss.29-30

Kitap & Kitap Bölümleri

ENGELLİLERDE TERAPÖTİK REKREASYON

ENGELLİLER VE SPOR, Hürmüz KOÇ, Hüseyin Özden YURDAKUL, Editör, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, ss.147-162, 2020

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMICSELF-EFFICACY AND LEISURE TIME MANAGEMENT OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES STUDENTS

Academic Studies in Sport Sciences - II, Özgür Karataş, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.121-132, 2020

Kanser ve Egzersiz

Hipokinetik Hastalıklar ve Egzersiz, Hürmüz Koç, Editör, Efe Akademi, İstanbul, ss.201-217, 2020

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Tatmini veBoş Zaman Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR, Zeynep Filiz DİNÇ, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.153-160, 2020

ÜLKEMİZDEKİ YERLİ TURİSTLERİN NEVŞEHİR –KOZAKLI BÖLGESİNDEKİTERMAL KAPLICA TERCİHLERİNDEKİ FAKTÖRLER İLE REKREATİFETKİNLİKLERİN YETERLİLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ

SPOR BİLİMLERİ ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Kadir PEPE, Özgür KARATAŞ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.269-285, 2018