Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2017 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi Dr.

    Erciyes Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon/Beden Eğitimi Spor Anabilimdalı

  • 2010 - 2017 Araştırma Görevlisi

    Erciyes Üniversitesi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Rekreasyon