Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of use of protein supplements on muscle damage

PROGRESS IN NUTRITION, vol.22, pp.194-198, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Erkek Sporcularda Biodex Denge Sistemi ile Flamingo Denge Testinin Karşılaştırılması

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.118-126, 2020 (Other Refereed National Journals)

STATİK GERME EGZERSİZLERİNİN EGZERSİZE BAĞLI KAS AĞRISI ÜZERİNE ETKİSİ

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.63-71, 2020 (Other Refereed National Journals)

THE EFFECT OF PROTEIN SUPPLEMENTS ON BLOOD PARAMETERS AFTER HEAVY EXERCISES

KINESIOLOGIA SLOVENICA, vol.26, no.2, pp.16-24, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Çocuklarda 12 Haftalık Yüzme Egzersizinin Bazı Fiziksel Fizyolojik Parametrelere Etkisi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.50-57, 2018 (National Refreed University Journal)

Çocuklarda 12 Haftalık Yüzme Egzersizinin Bazı Fiziksel Fizyolojik Parametrelere Etkisi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.50-57, 2018 (Other Refereed National Journals)

Treadmilde yürüyüş egzersizi yaptırılan serabral palsili çocukların bazı kan parametrelerine etkisi

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, no.3, pp.163-169, 2015 (National Refreed University Journal)

SOMATOTYPE PROFILES AND CHANGES DEPENDING ON TREADMILL EXERCISE IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY123

Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, vol.8, no.2, pp.207-214, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN AGILITY AND BALANCE IN TRAINABLE MENTALLY DISABLED ATHLETES WHOSE AGES RANGING FROM 8 TO 14

INDEX COPERNICUS JOURNAL MASTER LIST,, vol.2, no.14, pp.260-264, 2014 (International Refereed University Journal)

Somatotype profiles and changes depending on treadmill exercise in children wıth cerebral palsy

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Derğisi/Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, vol.8, no.2, pp.207-214, 2014 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFECT OF WET CUPPING APPLICATION ON BLOOD LACTATE ELIMINATION

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2020), 20 - 23 July 2020

OTOLOG KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILAN HASTALARA UYGULANAN TERAPÖTİK EGZERSİZLERİN HEMOGLOBİNE ETKİSİ

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 21 June 2020

AKUT-SUBMAKSİMAL EGZERSİZ YAPAN BİREYLERDE PROTEİN DESTEĞİNİN BAZI KAN DEĞİŞKENİNE ETKİSİ

3. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 09 May 2020, pp.26

Amatör futbolculara uygulanan akut maksimal ağırlık egzersizlerinin eritrosit parametrelere etkisi

2. Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.31

Exercise-mediated dsDNA damage and repair in immune cells

International symposium: Current Trends in Natural Sciences, 18 - 21 April 2019, pp.29-30

Exercise-mediated dsDNA damage and repair in immune cells

International symposium: Current Trends in NAtural Sciences, Pitesti, Romania, 18 - 21 April 2019, pp.29-30

Exercise-mediated dsDNA damage and repair in immune cells

Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, Romania, 18 - 20 April 2019, pp.30-31

Comparison of Some Blood Parameters of Children With Cerebral Palsy Taking Treadmill Exercise

13th International Sport Science Congress, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.172

BASKETBOL VE HENTBOLCULARINAEROBİK VE ANAEROBİK KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

6.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 17 - 19 May 2013, pp.45

Comparison of respiration parameters of female handball and futsal players

international scientific conference perspectives in physical education and sport, costanta, Romania, 20 - 21 May 2011, pp.29-30

Books & Book Chapters

ENGELLİLERDE TERAPÖTİK REKREASYON

in: ENGELLİLER VE SPOR, Hürmüz KOÇ, Hüseyin Özden YURDAKUL, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.147-162, 2020

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMICSELF-EFFICACY AND LEISURE TIME MANAGEMENT OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES STUDENTS

in: Academic Studies in Sport Sciences - II, Özgür Karataş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.121-132, 2020

Kanser ve Egzersiz

in: Hipokinetik Hastalıklar ve Egzersiz, Hürmüz Koç, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.201-217, 2020

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Tatmini veBoş Zaman Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR, Zeynep Filiz DİNÇ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.153-160, 2020

ÜLKEMİZDEKİ YERLİ TURİSTLERİN NEVŞEHİR –KOZAKLI BÖLGESİNDEKİTERMAL KAPLICA TERCİHLERİNDEKİ FAKTÖRLER İLE REKREATİFETKİNLİKLERİN YETERLİLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ

in: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Kadir PEPE, Özgür KARATAŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.269-285, 2018