Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gender -based functional connectivity differences in brain networks in childhood

COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, cilt.192, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Functional connectivity differences in brain networks from childhood to youth

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMAGING SYSTEMS AND TECHNOLOGY, cilt.30, ss.75-91, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lung cancer subtype differentiation from positron emission tomography images

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.28, ss.262-274, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Differences in brain networks of children with ADHD: Whole-brain analysis of resting-state fMRI

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMAGING SYSTEMS AND TECHNOLOGY, cilt.29, ss.645-662, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Automatic segmentation of corpus collasum using Gaussian mixture modeling and Fuzzy C means methods

COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, cilt.112, ss.38-46, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Spectral broadening of lower extremity venous Doppler signals using STFT and AR modeling

DIGITAL SIGNAL PROCESSING, cilt.18, ss.669-676, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spectral analysing of portal vein Doppler signals in the cirrhosis patients

COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, cilt.37, ss.1303-1307, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Classification of macular and optic nerve disease by principal component analysis

COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, cilt.37, ss.836-841, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Low-cost compact ECG with graphic LCD and phonocardiogram system design

Journal of Medical Systems, cilt.30, ss.205-209, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of femoral artery occlusion using principal component analysis of Doppler signals

INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY, cilt.33, ss.329-338, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Portable Stimulator Design Aimed at Differentiating Facial Nerves from Normal Tissues

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, cilt.28, ss.175-180, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Lung Size in Patients with Pneumonia andHealthy Individuals Individuals

European Journal of Science and Technology, ss.304-309, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Gender Differences with Functional Connectivity andDefault Mode Network and Fronto parietal Network

European Journal of Science and Technology, ss.298-303, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Bipolar Disorder with Resting state functional MR

Electronic Letters on Science Engineering, cilt.15, ss.44-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of head movements using AFNI andReHo in fMRI images

An International Journal of Exprimental and Clinical Anatomy, cilt.12, ss.55-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İl Merkezindeki Sağlık Ocaklarında Bulunan Tıbbi Cihazların Durumu

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, cilt.12, ss.52-57, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EKG İşaretleri İle Kalp Seslerinin Eşzamanlı Alınması İçin Ölçüm Düzeneği

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18 (1-2), cilt.18, ss.31-37, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Changes of Visual Networks at Resting State in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

TIPTEKNO'18 Yıp Teknolojileri Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 8 - 10 Kasım 2018, ss.182-187

Assessment of Head Movement in Resting State fMRI Data with Regional Homogeneity (REHO)

II. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS (BILMES 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.1249-1253

The Examining Changes in Basal Ganglia and Cerebellar Networks at Rest in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ICAT'18 International Conference on Advanced Technologies, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.133

Preliminary Study of Head Motion Connectivity in Resting State Functional MR Images

ICAT'18 International Conference on Advanced Technologies, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.1032-1034

Görüntü İşleme Destekli Sperm Analizi Image Processing Assisted Sperm Analysis

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO 2017, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.55-59

Görüntü İşleme Destekli Sperm Analizi

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO 2017, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.55-59

A Novel Method Using Neural Networks for Age Estimation in Children

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.1189-1192 identifier identifier

Evaluation of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder at Rest by Functional MRI

13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Konya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, cilt.9, no.1, ss.59

Migren Hastalığının EEG Sinyalleri ile Araştırılması

ELECO 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2014, ss.661-664

Ambliyopi (Göz Tembelligi) Hastaliginda Optik Sinir Hacminin Incelenmesi

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.1

Gerçek Akciğer Sesi Üzerindeki Gürültülerin Yapay Arı KoloniAlgoritması ile Tasarlanan IIR Filtrelerle Süzülmesi

Tıp Teknolojileri Uulusal Kongresi, TIPTEKNO 2013, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.35-38

Doku Analizi ile Otomatik Beyincik Bölütlemesi

Tıp Teknolojileri Uulusal Kongresi, TIPTEKNO 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD’si, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012, ss.0-41

Beyin Görüntülerinden Ventrikül Hacminin Belirlenmesi

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO 2012,Bildiri Kitabı, Konferans CD'si, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012, ss.0-57

Ultrasonografik Doku Özellikleri Kullanılarak Graves Hastalığı ve Hashimoto Tiroiditi Ayırıcı Tanısı

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD'si, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012, ss.0-143

Bulanık Kümeler ile Piksel Değerleri Ayarlanarak Tüm Beynin Bölütlenmesi

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD’si, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.0-247

Beyin MR Görüntülerinde Gri ve Beyaz Cevher Bölgelerinin Farklı Tekniklerle Elde Edilmesi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD’si,, Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Temmuz 2012, ss.0-245

Beyin MR Görüntülerinden Beyaz ve Gri Cevher Alanlarının K-Ortalama Algoritması ile Tespit Edilmesi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2012, Bildiri Kitabı, Konferans CD’si,, Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Temmuz 2012, ss.0-249

Renkli Doppler Görüntülerinden Mitral Yetmezlik Kaçak Alanının Değerlendirilmesi

TIPTEKNO 2011 Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi-16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011, ss.0-269

Çocuklarda Radius’un distal Epifiz Kemiğinin Büyüklüğünden Kemik Yaşının Yapay Sinir Ağları ile Tayini

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, TIPTEKNO 2011, BİYOMUT 2011, Bildiri Kitabı, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011, ss.0-75

KOAH Hastalığı Akciğer Seslerinin Özellik Çıkarımında Hilbert Huang Dönüşümü

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, TIPTEKNO 2011, BİYOMUT 2011, Bildiri Kitabı, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011, ss.0-261

Classification with the Neural Network Application of Basic Hearing Losses Determined by Audiometric Measuring

Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies ICADIWT 2010, Conf. Proc. and Journal of Networking Technology, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Temmuz 2010, ss.0-68

Manyetik Rezonans Görüntülerinden Beyin Gri ve Beyaz Cevher Alanlarının Belirlenmesi

16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Konferans CDsi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2010