Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2017 Turkish Journal of Elektrical engineering Computer Science

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2017 DIGITAL SIGNAL PROCESSING

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2017 COMPUTER METHODS PROGRAMS IN BIOMEDİCİNE

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2014 Computer Biology and Medicine

  SCI Kapsamındaki Dergi