Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Writing the History of “Ottoman Music”

WORLD OF MUSIC, cilt.5, ss.149-153, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Photography as unconcealment: revisiting the idea of photographic transparency

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.34, ss.255-264, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

'Local Music from out There': Roman (Gypsy) Music as World Music in Turkey

INTERNATIONAL REVIEW OF THE AESTHETICS AND SOCIOLOGY OF MUSIC, cilt.42, ss.97-124, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Homegrown Sounds of Istanbul: World Music, Place, and Authenticity

TURKISH STUDIES, cilt.11, ss.251-268, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the pursuit of a nation: The construction of folk and folk music in the founding decades of the Turkish Republic

INTERNATIONAL REVIEW OF THE AESTHETICS AND SOCIOLOGY OF MUSIC, cilt.37, ss.47-65, 2006 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE ONTOLOGY OF DIGITAL PHOTOGRAPHS AND IMAGES

ART-SANAT, cilt.8, ss.553-570, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tarihsel Koruma, Otantik Kent İmajı ve Belleklendirilmiş Mekanlar: Kayseri Talas Örneği

Tarih ve Uygarlık: İstanbul Dergisi, ss.169-182, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depth of Field

Philosophy of Photography, cilt.5, ss.129-135, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nostalgia without the Referent: THe Photographic Image Now

Kültür ve İletişim, cilt.17, ss.61-75, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geç Dönem Türk Sinemasında İstanbul İmgesi Üzerine Birkaç Not

Sosyologca, ss.209-218, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilimlerde Disiplinlerarasılığı ve Disipliner Ayrımları Yeniden Düşünmek

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.62-70, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aslıgibilik (Otantisite): Öyle Olma ve Başka Türlü Olamama İstenci

Felsefelogos, cilt.42, ss.187-200, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fotografik imajın olası bir ontolojisi üzerine

Fotograf Dergisi, ss.84-93, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Türk Milliyetçiliği ve Folklor Çalışmaları: Romantizm ile Aydınlanma Arasında

Kırkbudak: Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, cilt.3, ss.97-107, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The concept of `noise' revisited: Some reflections on music

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.45-58, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşme Sürecinde Yerel ve Küresel Kültürlerin Etkileşimi: Küresel olandan yerel olana mı?

Kırkbudak: Anadolu Halk İnançları Araştırmaları, cilt.2, ss.103-109, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bizler Beklerken Ansızın

Pandemos Felsefe, ss.22-30, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fotoğraf ne Kadar Gerçektir? Fotoğrafın Sosyal Bilimlerde Kullanımı Üzerine

Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 16 - 20 Eylül 2018, cilt.2, ss.1031-1036

Bir İmge olarak Sanat Eseri: Sanatın Temsil ve estetik Alanı Dışındaki Sosyolojik Tahayyülü

Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 16 - 20 Eylül 2018, cilt.2, ss.1026-1030

Türkiye Cumhuriyeti’nin Erken Dönemlerinde Etnisite, Politika ve Türk Halk Müziği

I. Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, ss.10-31

Revisiting the Issue of Interdisciplinarity and Disciplinary Distinctions in Social Sciences

EUSER 13 th International Conference on Social Sciences, Viyana, Avusturya, 6 - 07 Ekim 2017, ss.98-103

Photographic Indexicality and Referentiality in the Digital Age

The Annual Conference of the EuropeanSociety for Aesthetics 2017, Berlin, Almanya, 25 - 27 Mayıs 2017, cilt.9, ss.89-115

A Critical View on the Social Impact Process (SIA): Current Problems and Recommendations for Increasing the Quality of SIA

West East Institute International Academic Conference, Budapeşte, Macaristan, 22 - 25 Haziran 2014, ss.115-121

A Sociological Analysis of Preservation Processes in Urban Protected Areas: The Case of Turkey

International Institute of Social and Economic Sciences 7th International Academic Conference, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Ekim 2013, ss.1-11

PHOTOGRAPHIC IMAGES IN THE DIGITAL AGE: DOES PHOTOGRAPHY STILL EXIST?

Conference on Aesthetic Dimension of Visual Culture, Prague, Çek Cumhuriyeti, 20 - 22 Ekim 2009, ss.146-154 identifier

Imaginary places, constructed localities: The rise of world music in Istanbul

1st ISA Forum of Sociology - Sociological Research and Public Debate., İspanya, 1 - 04 Ekim 2008, ss.241

The interaction between global and local cultures: From global to local or vice versa?

Association for Cultural Studies Crossroads Conference., Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006, ss.112

Globalization and Turkish Musical Identities: The World Music Discourse and the Transformation of Turkish Folk Music

Does culture matter? Or not? Sociology of Culture Graduate Conference. Graduate School in Sociology and Social Research, Trento, İtalya, 28 - 29 Nisan 2006, ss.35

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarında Etnisite

Cumhuriyetin Müzik Politikaları, Fırat Kutluk, Editör, H2o, İstanbul, ss.85-110, 2018

The Politics of World Music: The Case of Sufi Music in Turkey

Made in Turkey: Studies in Popular Music, Ali C. Gedik, Editör, Routledge, London/New York , London/New York, ss.119-130, 2017

Creating Global Music in Turkey

Lexington Books, Lanham, Md, 2013

Değişim Sosyolojisi: Dünyada ve Türkiye'de Toplumsal Değişme

Kentsel mekanda 'yerin' ya da otantik olanın yeniden inşası, Özcan U., Eğribel E., Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.277-291, 2012

Photographic images in the digital Age: Does photography still exist?

The Aesthetic Dimension of Visual Culture, Dadejik, O., Stejskal, J., Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.146-154, 2010

Diğer Yayınlar