Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serum Visfatin Levels in Ulcerative Colitis

JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, cilt.30, ss.552-556, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Lymphoma-like presentation of hepatocellular carcinoma

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.24, ss.194-196, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The prevalence of primary hereditary hemochromatosis in central Anatolia

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.24, ss.43-50, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Neutrophil-Lymphocyte Ratio as a Predictor of Disease Severity in Ulcerative Colitis

JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, cilt.27, ss.72-76, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Cat scratch esophagus

ENDOSCOPY, cilt.44, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Endoscopic Topical Application of Ankaferd Blood Stopper (R) in Gastrointestinal Bleeding

JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE, cilt.18, ss.65-68, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of testosterone gel treatment in hypogonadal men with liver cirrhosis

CLINICS AND RESEARCH IN HEPATOLOGY AND GASTROENTEROLOGY, cilt.35, ss.845-854, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Epinephrine plus argon plasma or heater probe coagulation in ulcer bleeding

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.17, ss.4109-4112, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Subclinical alveolar involvement in ulcerative colitis

INFLAMMATORY BOWEL DISEASES, cilt.11, ss.372-375, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hypothalamo-pituitary gonadal axis in men with chronic hepatitis

HEPATO-GASTROENTEROLOGY, cilt.51, ss.787-790, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The value of two biopsies for histopathological evaluation of liver

JOURNAL OF HEPATOLOGY, cilt.36, ss.147-148, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Increased frequency of sister chromatid exchange inHelicobacter pylori infection

Infection, cilt.25, ss.53-54, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Prediction of bone marrow involvement in patients with malignant lymphoma by GM-CSF stimulation test

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.64, ss.297-300, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Carcinoid syndrome due to a malignant somatostatinoma

POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL, cilt.71, ss.695-698, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

HYPERPROLACTINEMIA AND GALACTORRHEA WITH STANDARD-DOSE FAMOTIDINE THERAPY

ANNALS OF PHARMACOTHERAPY, cilt.29, ss.788, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thyroid function tests in non- alcoholic cirrhotic patients with hepatic encephalopathy

European Journal of Medicine, cilt.2, ss.83-85, 1993 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The prevalence of unrecognized adult celiac disease in Central Anatolia.

JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY, cilt.132, ss.56-66, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multicentric granulocytic sarcoma of the breast with acute myelogenous leukemia

Turkish Journal of Cancer, cilt.28, ss.84-87, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İnflamatuvar barsak hastalığında Clostridium dificile’nin önemi

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.1, no.13, ss.75, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagnostic value of indirect hemagglutination test in amebic liver abscess

Türk Parazitol Derg, cilt.22, no.3, ss.378, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HELICOBACTER PYLORI INFECTION AND INCREASED SISTER CHROMATID EXCHANGE Helikobakter Pilori İnfeksiyonu ve Artmış Kardeş Kromatid Değişimi

Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology, cilt.7, ss.10-12, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ELISA ve Lateks Aglutinasyonu Yöntemleriyle İshalli Olan ve olmayan Dışkı Örneklernide Clostridium Difficile’nin Araştırılması

8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 October 1997, ss.804

Akut üst gastrointestinal kanamada omeprazol ve ranitidin

Gastroenterology, İzmir, Türkiye, 1 - 04 September 1995, cilt.6, no.3, ss.62

Prevalence of Helicobacter pylori antibodies: Relation with Dyspeptic Symtoms in Uremic Patients

XXXth Congress of the European Renal Association Dialysis and Transplant, Glasgow, İskoçya, 15 - 18 September 1993, ss.99