Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Sirac socio-political movement and the ocak of Anşa baci SIRAÇ SOSYOPOLİTİK HAREKETİ VE ANŞA BACILI OCAĞI

Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi, pp.65-88, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

A STRUCTURAL TRANSFORMATION FROM OCAK TO CEMHOUSE: THE CASE OF THE ENGLAND ALEWI CULTURAL CENTRE AND CEMHOUSE

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.63, pp.39-58, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Hymn, Ritual and Woman: The Case of Bogazliyan

MILLI FOLKLOR, no.90, pp.115-133, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

“Dünya Kurmak”: Ritüel, Gerçeklik ve Dünya Görüşü

KARE, vol.9, pp.133-166, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Ritüelden İnanca Sembolik Bir Yapılanma: Online Alevi Topluluklar

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.7-28, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Impressions from International Days of Alevism-Bektashism, Izmir and International Symposium on Alevi Rituals

ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.20, pp.315-338, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

“Arada Kalmak”: Kalıcı Bir Liminalite Örneği Olarak Türk Modernleşmesi

Journal of History and Future, vol.5, no.2, pp.203-222, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

HETERODOKS BİR SOSYAL GERÇEKLİK İÇİN HETERODOKS BİR SOSYOLOJİ

the Journal of Academic Social Sciences, vol.4, no.36, pp.158, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

‘Sosyal Acıya’ Sosyolojik Yanıtlar: Bir Sosyodise Olarak Sosyoloji

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.8, pp.7-31, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

SOSYAL ACI EVVELİM SEN OLDUN AHİRİM SENSİN

Journal of International Social Research, vol.9, no.45, pp.508, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Metodolojik Bir Analiz: Kızılbaş-Alevilik Yazınının Teolojik Orijin Arayışı

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.7, no.13, pp.25-44, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

From Tradition to Religion Organisational Transformation of the London Turkish Migrant Community

Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, vol.4, no.2, pp.53-78, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

GÜÇ İLİŞKİLERİ AĞININ AKTÖRLERİ OLARAK ORTODOKSİ VE HETERODOKSİ: TAHTACI RAPORU ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.55, no.5, pp.435-455, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Ritual Perspectives and Dimensions Catherine Bell Kitap Tanıtımı

Bilimname, vol.21, no.2, pp.249-252, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Kadın Dindarlığı: Bir Paradoksun Söyledikleri

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.1,3, pp.141-166, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Değişen Toplum Çevre İlişkisinin Bir Göstergesi İklim Değişikliği

Bilimname, vol.16, no.1, pp.107-139, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Life At The Threshold Migration And Ritual As A Woman Experience

Journal of Turkish Studies, vol.8, no.4, pp.2056-2081, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyo-kültürel Bir Tecrübe Olarak Türk Dış Göçü: Amersfoort (Hollanda) Örneği

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.14, pp.93-108, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Kutlu Bir Oyun

Gazi Türkiyat, no.5, pp.541-568, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Dini Hayatın Ritmi: Ritüel ve Müzik

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.49, no.2, pp.269-285, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Gerçeğe Hü": Bir Tekâmül Yolculuğu Olarak Kızılbaş/Alevi Ritüelleri

II. Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2021, pp.2-3

Ritüelsiz Bir Sosyal Hayat ve Toplumsal Hafıza Kaybı

II. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 7 - 09 February 2020, pp.227-235

Ritüellere Kuramsal Bir Bakış: İşlevden Anlama, Ritüelden Performansa

Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 13 - 14 December 2019, pp.8-11

Bir Geçiş Topluluğu Örneği: Anşa Bacılılar

II. Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu, Köln, Germany, 7 - 08 September 2018, pp.8-10

Sekülerleşme Teorileri Seküler mi?

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.66-68

İKİ AYRI KENDİLİK TANIMI: AİDİYET VE KİMLİK

1 Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 24 November - 26 December 2017, pp.42-44

“NL Mekân, 66 Vatan”: Aidiyet, Kimlik ve Sosyal Acı

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.2021-2035

Göçmen Türk Toplumunu İnşa Eden Kültürel Bir Eylem Ve Aktörü: Ritüel Ve Kadın

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi/ International Multisciplinary Women’s Congress (IMWC),, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, pp.283-0 Sustainable Development

Eylemsel Bir Kadın Belleği: Ritüel Hafıza

Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu-Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2009, pp.226-241

Gücün Zirvesindeki Tarihi İki Dönemin Kaynaklarında Kadınlık Algısı

Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu- Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2009, pp.30-45

Books & Book Chapters

“ANA HAK’TIR, SEN BU SIRRA ERDİN Mİ?”: KADIN VE LİMİNAL BİR DENEYİM OLARAK GÖÇ

in: TOPLUMSAL CİNSİYET, Talas Mustafa, Editor, iksad publishing house, Ankara, pp.137-173, 2020

HOLLANDA’DA TÜRKLER: GÖÇMENLİK, ETNİSİTE VE DİN

in: Yurt Dışında Türkler: Göçmenlik, Etnisite ve Din, Coştu, Yakup, Editor, Transnational Press London, London, pp.50-100, 2020

Sosyolojik Bir Bilginin Soy Kütüğü: Sekülerleşme Teorileri

in: Sekülerleşme Tartışmaları, Kirman M. A, Ertit V., Editor, Kadim, Ankara, pp.71-117, 2019

Geçiş Anları ve Ritleri

in: Uzunyayla Çerkesleri Topluluk, Aidiyet ve Kimlik, Şahin İ., Editor, Çizgi, Konya, pp.67-76, 2018

Uzunyayla Çerkeslerinde Sosyal Yapı

in: Uzunyayla Çerkesleri Topluluk, Aidiyet ve Kimlik, Şahin İ., Editor, Çizgi, Konya, pp.141-197, 2018

Topluluk ve Aidiyeti Modernleştiren Rasyonel Bir Yapı: Dernekler

in: Uzunyayla Çerkesleri Topluluk, Aidiyet ve Kimlik, Şahin İ., Editor, Çizgi, Konya, pp.301-352, 2018

Bir Topluluk Araştırması

in: Uzunyayla Çerkesleri Topluluk, Aidiyet ve Kimlik, Şahin İ., Editor, Çizgi, Konya, pp.9-41, 2018

Alevilik Araştırmalarında Metodolojik Sorunlar ve Öneriler

in: Hacı Bektaş Veli ve Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Akademik Çalıştayı 11-13 Mayıs 2017 Nevşehir Raporu,, Hulusi Yılmaz vd., Editor, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, pp.50-56, 2018

"‘Heterodoxy’ within ‘heterodoxy’:Anşa Bacı of the Sıraç Alevis, a charismatic female leader"

in: Alevis in Europe Voices of migration, culture and identity, İssa T., Editor, Routledge, London/New York , Londra, pp.26-45, 2017

Yol Bir, Sürek Binbir Modernleşme, Kimlik ve Topluluk: Alevilik Örneği

in: Kimlik ve Din, Abdullah Özbolat, Mustafa Macit, Editor, Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, pp.127-165, 2016

Müzik ve Din

in: Din Sosyolojisi El Kitabı, Akyüz N., Çapçıoğlu İ, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.465-474, 2012

Göç ve Küreselleşen Din (yazar: Caroline Plüss)

in: Din Sosyolojisi Yaşadığımız Dünya, Çapçıoğlu İ. Çev., Editor, İmge, Ankara, pp.295-316, 2012

Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet (Yazar:Joanne Entwistle)

in: Temel Sosyolojik Dikotomiler, Çapçıoğlu İ. Çev., Editor, Birleşik, Ankara, pp.216-235, 2012

Dinin Yeniden Üretimi ve İletimi-(Yazar:Mathew Guest)

in: Din Sosyolojisi Çağdaş Gelişmeler, Çapçıoğlu İ. Çev., Editor, İmge, Ankara, pp.91-119, 2012

Değişim Sürecindeki Bir Anadolu Kasabasında Kadın Dindarlığı: Boğazlıyan Örneği

in: Dindarlığın Sosyopsikolojisi, Günay Ü., Çelik C., Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.321-345, 2006