Doç.Dr.

İLKAY ŞAHİN


Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Eğitim Bilgileri

2002 - 2009

2002 - 2009

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi, Türkiye

1993 - 1998

1993 - 1998

Lisans

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Göçmen Kadınların Dini Ritüellere Katılımı: Amersfoort (Hollanda) ve Boğazlıyan Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/ Din Sosyolojisi

2002

2002

Yüksek Lisans

Gelenek ve Değişim Açısından Kadınların Dini Yaşantıları, Tutum ve Davranışları: Boğazlıyan Örneği

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/ Din Sosyolojisi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2010 - 2014

2010 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

1999 - 2009

1999 - 2009

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2011 - 2012

2011 - 2012

Visiting scholar

University of Birmingham

2006 - 2007

2006 - 2007

Visiting scholar

Universiteit Leiden

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Sirac socio-political movement and the ocak of Anşa baci SIRAÇ SOSYOPOLİTİK HAREKETİ VE ANŞA BACILI OCAĞI

ŞAHİN İ.

Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi, ss.65-88, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2012

2012

A STRUCTURAL TRANSFORMATION FROM OCAK TO CEMHOUSE: THE CASE OF THE ENGLAND ALEWI CULTURAL CENTRE AND CEMHOUSE

Sahin I.

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, ss.39-58, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

2011

2011

Hymn, Ritual and Woman: The Case of Bogazliyan

Sahin I.

MILLI FOLKLOR, ss.115-133, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

“Arada Kalmak”: Kalıcı Bir Liminalite Örneği Olarak Türk Modernleşmesi

Şahin İ.

Tarih ve Gelecek Dergisi, cilt.5, ss.203-222, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Ritüelden İnanca Sembolik Bir Yapılanma: Online Alevi Topluluklar

Şahin İ.

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi , no.1, ss.7-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Heterodoks Bir Sosyal Gerçeklik İçin Heterodoks Bir Sosyoloji

ŞAHİN İ.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, no.36, ss.158-190, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

‘Sosyal Acıya’ Sosyolojik Yanıtlar: Bir Sosyodise Olarak Sosyoloji

ŞAHİN İ.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.8, no.3, ss.7-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Sosyal Acı: 'Evvelim Sen Oldun Ahirim Sensin'

ŞAHİN İ.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.9, ss.508-522, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Metodolojik Bir Analiz: Kızılbaş-Alevilik Yazınının Teolojik Orijin Arayışı

ŞAHİN İ.

Toplum Bilimleri Dergisi, ss.25-44, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

From Tradition to Religion: Organisational Transformation of the London Turkish Migrant Community

ŞAHİN İ.

Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, no.2, ss.53-78, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Güç İlişkileri Ağının Aktörleri Olarak Ortodoksi ve Heterodoksi: Tahtacı Raporu Örneği

ŞAHİN İ.

JASSS-The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, no.5, ss.435-455, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Ritual Perspectives and Dimensions/Catherine Bell-Kitap Tanıtımı

ŞAHİN I.

BILIMNAME, ss.249-252, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

EŞİKTE YAŞAMAK -BİR KADIN TECRÜBESİ OLARAK GÖÇ VE RİTÜEL

ŞAHİN I.

TURKISH STUDIES, cilt.4, no.8, ss.2056-2081, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Kadın Dindarlığı: Bir Paradoksun Söyledikleri

ÇELİK C. , ŞAHİN I.

Toplum Bilimleri Dergisi, ss.141-166, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Değişen Toplum-Çevre İlişkisinin Bir Göstergesi: İklim Değişikliği

Şahin I.

Bimname, no.1, ss.107-139, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Sosyo-kültürel Bir Tecrübe Olarak Türk Dış Göçü: Amersfoort (Hollanda) Örneği

Şahin I.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.2, ss.93-108, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Dinî Hayatın Ritmi: Ritüel ve Müzik

Şahin İ.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.2, ss.269-285, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Kutlu Bir Oyun

ŞAHİN İ.

GAZİ TÜRKİYAT, cilt.5, ss.541-568, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Ritüellere Kuramsal Bir Bakış: İşlevden Anlama, Ritüelden Performansa

Şahin İ.

Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13 - 14 December 2019, ss.8-11

2018

2018

Bir Geçiş Topluluğu Örneği: Anşa Bacılılar

ŞAHİN I.

II. Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu, Köln, Almanya, 7 - 08 September 2018, ss.8-10

2018

2018

Sekülerleşme Teorileri Seküler mi?

ŞAHİN I.

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 10 - 12 May 2018, ss.66-68

2017

2017

İKİ AYRI KENDİLİK TANIMI: AİDİYET VE KİMLİK

ŞAHİN I.

1 Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 24 November - 26 December 2017, ss.42-44

2017

2017

“NL Mekân, 66 Vatan”: Aidiyet, Kimlik ve Sosyal Acı

ŞAHİN I.

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç, Samsun, Türkiye, 17 - 19 February 2017, ss.2021-2035

2009

2009

Göçmen Türk Toplumunu İnşa Eden Kültürel Bir Eylem Ve Aktörü: Ritüel Ve Kadın

ŞAHİN I.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi/ International Multisciplinary Women’s Congress (IMWC),, İzmir, Türkiye, 13 - 16 October 2009, ss.283-0

2009

2009

Gücün Zirvesindeki Tarihi İki Dönemin Kaynaklarında Kadınlık Algısı

ŞAHİN I. , DEMİRTAŞ F.

Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu- Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 April 2009, ss.30-45

2009

2009

Eylemsel Bir Kadın Belleği: Ritüel Hafıza

ŞAHİN I.

Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu-Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 April 2009, ss.226-241

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Hayat Bir Oyundur Sosyal Acı, Teodise, Sosyodise ve Ritüel

Şahin İ.

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2019

2019

2019

Sekülerleşme Tartışmaları

ŞAHİN I.

Sosyolojik Bir Bilginin Soy Kütüğü: Sekülerleşme Teorileri, Kirman M. A, Ertit V., Editör, Kadim, Ankara, ss.71-117, 2019

2018

2018

Uzunyayla Çerkesleri Topluluk, Aidiyet ve Kimlik

ŞAHİN I.

Topluluk ve Aidiyeti Modernleştiren Rasyonel Bir Yapı: Dernekler, Şahin İ., Editör, Çizgi, Konya, ss.301-352, 2018

2018

2018

Uzunyayla Çerkesleri Topluluk, Aidiyet ve Kimlik

ŞAHİN I.

Bir Topluluk Araştırması, Şahin İ., Editör, Çizgi, Konya, ss.9-41, 2018

2018

2018

Uzunyayla Çerkesleri Topluluk, Aidiyet ve Kimlik

ŞAHİN I.

Uzunyayla Çerkeslerinde Sosyal Yapı, Şahin İ., Editör, Çizgi, Konya, ss.141-197, 2018

2018

2018

Uzunyayla Çerkesleri Topluluk, Aidiyet ve Kimlik

ŞAHİN I.

Geçiş Anları ve Ritleri, Şahin İ., Editör, Çizgi, Konya, ss.67-76, 2018

2018

2018

Hacı Bektaş Veli ve Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Akademik Çalıştayı 11-13 Mayıs 2017 Nevşehir Raporu,

ŞAHİN I.

Alevilik Araştırmalarında Metodolojik Sorunlar ve Öneriler, Hulusi Yılmaz vd., Editör, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, ss.50-56, 2018

2017

2017

Alevis in Europe Voices of migration, culture and identity

ŞAHİN I. , SELÇUK A. , SELÇUK H.

"‘Heterodoxy’ within ‘heterodoxy’:Anşa Bacı of the Sıraç Alevis, a charismatic female leader", İssa T., Editör, Routledge, London/New York , Londra, ss.26-45, 2017

2016

2016

Kimlik ve Din

ŞAHİN İ.

Yol Bir, Sürek Binbir Modernleşme, Kimlik ve Topluluk: Alevilik Örneği, Abdullah Özbolat, Mustafa Macit, Editör, Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, ss.127-165, 2016

2012

2012

Din Sosyolojisi El Kitabı

ŞAHİN I.

Müzik ve Din, Akyüz N., Çapçıoğlu İ, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.465-474, 2012

2012

2012

Din Sosyolojisi Yaşadığımız Dünya

ŞAHİN I.

Göç ve Küreselleşen Din (yazar: Caroline Plüss), Çapçıoğlu İ. Çev., Editör, İmge, Ankara, ss.295-316, 2012

2012

2012

Temel Sosyolojik Dikotomiler

ŞAHİN I.

Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet (Yazar:Joanne Entwistle), Çapçıoğlu İ. Çev., Editör, Birleşik, Ankara, ss.216-235, 2012

2012

2012

Din Sosyolojisi Çağdaş Gelişmeler

ŞAHİN I.

Dinin Yeniden Üretimi ve İletimi-(Yazar:Mathew Guest), Çapçıoğlu İ. Çev., Editör, İmge, Ankara, ss.91-119, 2012

2006

2006

Dindarlığın Sosyopsikolojisi

ŞAHİN I.

Değişim Sürecindeki Bir Anadolu Kasabasında Kadın Dindarlığı: Boğazlıyan Örneği, Günay Ü., Çelik C., Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.321-345, 2006

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Eylül 2018

Eylül 2018

II Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu

Cologne

Kasım 2017

Kasım 2017

1 Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi

Kayseri

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Hacı BektaŞ Veli ve Alevilik-Bektaşitik Araştırmaları Akademik Çalıştayı

Nevşehir

Şubat 2017

Şubat 2017

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç

Samsun

Ekim 2009

Ekim 2009

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi/ International Multisciplinary Women’s Congress (IMWC)

İzmir

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2011 - 2012

2011 - 2012

Araştırma Burs Programı

Doktora Sonrası Araştırma

University of Birmingham, İngiltere

2006 - 2007

2006 - 2007

Diğer

Lisansüstü Eğitim Kapsamında Araştırma

Universiteit Leiden, Hollanda

Ödüller

Kasım 2017

Kasım 2017

Bilim teşvik ödülü

I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi KongresiBurslar

2011 - 2012

2011 - 2012

2219-YURTDIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU (2011-2012, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM/İNGİLTERE)

TÜBİTAK