Assoc. Prof.

İLKAY ŞAHİN


Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Education Information

2002 - 2009

2002 - 2009

Doctorate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Post Graduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi, Turkey

1993 - 1998

1993 - 1998

Under Graduate

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Göçmen Kadınların Dini Ritüellere Katılımı: Amersfoort (Hollanda) ve Boğazlıyan Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/ Din Sosyolojisi

2002

2002

Post Graduate

Gelenek ve Değişim Açısından Kadınların Dini Yaşantıları, Tutum ve Davranışları: Boğazlıyan Örneği

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/ Din Sosyolojisi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Associate Professor

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2010 - 2014

2010 - 2014

Assistant Professor

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

1999 - 2009

1999 - 2009

Research Assistant

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Managerial Experience

2011 - 2012

2011 - 2012

Visiting scholar

University of Birmingham

2006 - 2007

2006 - 2007

Visiting scholar

Universiteit Leiden

Advising Theses

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2019

2019

Sirac socio-political movement and the ocak of Anşa baci SIRAÇ SOSYOPOLİTİK HAREKETİ VE ANŞA BACILI OCAĞI

Şahin İ.

Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi, pp.65-88, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

2012

2012

A STRUCTURAL TRANSFORMATION FROM OCAK TO CEMHOUSE: THE CASE OF THE ENGLAND ALEWI CULTURAL CENTRE AND CEMHOUSE

Sahin I.

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.63, pp.39-58, 2012 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

2011

2011

Hymn, Ritual and Woman: The Case of Bogazliyan

Sahin I.

MILLI FOLKLOR, no.90, pp.115-133, 2011 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

“Dünya Kurmak”: Ritüel, Gerçeklik ve Dünya Görüşü

Şahin İ.

KARE, vol.9, pp.133-166, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Ritüelden İnanca Sembolik Bir Yapılanma: Online Alevi Topluluklar

ŞAHİN İ.

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.7-28, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Impressions from International Days of Alevism-Bektashism, Izmir and International Symposium on Alevi Rituals

Şahin İ.

ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.20, pp.315-338, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

“Arada Kalmak”: Kalıcı Bir Liminalite Örneği Olarak Türk Modernleşmesi

Şahin İ.

Journal of History and Future, vol.5, no.2, pp.203-222, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

HETERODOKS BİR SOSYAL GERÇEKLİK İÇİN HETERODOKS BİR SOSYOLOJİ

Şahin İ.

the Journal of Academic Social Sciences, vol.4, no.36, pp.158, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

‘Sosyal Acıya’ Sosyolojik Yanıtlar: Bir Sosyodise Olarak Sosyoloji

Şahin İ.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.8, pp.7-31, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

SOSYAL ACI EVVELİM SEN OLDUN AHİRİM SENSİN

Şahin İ.

Journal of International Social Research, vol.9, no.45, pp.508, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Kültür ve Din İncelemeleri Arasındaki Köprü: Pierre Bourdieu’nun Sembolik Gücün Politik Ekonomisi

Şahin İ.

Karadeniz, no.17, pp.182-195, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Metodolojik Bir Analiz: Kızılbaş-Alevilik Yazınının Teolojik Orijin Arayışı

Şahin İ.

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.7, no.13, pp.25-44, 2013 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

From Tradition to Religion Organisational Transformation of the London Turkish Migrant Community

ŞAHİN İ.

Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, vol.4, no.2, pp.53-78, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

GÜÇ İLİŞKİLERİ AĞININ AKTÖRLERİ OLARAK ORTODOKSİ VE HETERODOKSİ: TAHTACI RAPORU ÖRNEĞİ

Şahin İ.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.55, no.5, pp.435-455, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Ritual Perspectives and Dimensions Catherine Bell Kitap Tanıtımı

ŞAHİN İ.

Bilimname, vol.21, no.2, pp.249-252, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Kadın Dindarlığı: Bir Paradoksun Söyledikleri

Çelik C. , Şahin I.

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.1,3, pp.141-166, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Life At The Threshold Migration And Ritual As A Woman Experience

Şahin İ.

Journal of Turkish Studies, vol.8, no.4, pp.2056-2081, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Sosyo-kültürel Bir Tecrübe Olarak Türk Dış Göçü: Amersfoort (Hollanda) Örneği

Şahin I.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.14, pp.93-108, 2009 (International Refereed University Journal)

2009

2009

Değişen Toplum Çevre İlişkisinin Bir Göstergesi İklim Değişikliği

Şahin İ.

Bilimname, vol.16, no.1, pp.107-139, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Kutlu Bir Oyun

ŞAHİN İ.

Gazi Türkiyat, no.5, pp.541-568, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Dini Hayatın Ritmi: Ritüel ve Müzik

Şahin İ.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.49, no.2, pp.269-285, 2008 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Ritüelsiz Bir Sosyal Hayat ve Toplumsal Hafıza Kaybı

ŞAHİN İ.

II. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 7 - 09 February 2020, pp.227-235

2019

2019

Ritüellere Kuramsal Bir Bakış: İşlevden Anlama, Ritüelden Performansa

Şahin İ.

Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 13 - 14 December 2019, pp.8-11

2018

2018

Bir Geçiş Topluluğu Örneği: Anşa Bacılılar

ŞAHİN I.

II. Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu, Köln, Germany, 7 - 08 September 2018, pp.8-10

2018

2018

Sekülerleşme Teorileri Seküler mi?

ŞAHİN I.

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.66-68

2017

2017

İKİ AYRI KENDİLİK TANIMI: AİDİYET VE KİMLİK

ŞAHİN I.

1 Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 24 November - 26 December 2017, pp.42-44

2017

2017

“NL Mekân, 66 Vatan”: Aidiyet, Kimlik ve Sosyal Acı

ŞAHİN I.

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.2021-2035

2009

2009

Göçmen Türk Toplumunu İnşa Eden Kültürel Bir Eylem Ve Aktörü: Ritüel Ve Kadın

ŞAHİN I.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi/ International Multisciplinary Women’s Congress (IMWC),, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, pp.283-0

2009

2009

Gücün Zirvesindeki Tarihi İki Dönemin Kaynaklarında Kadınlık Algısı

ŞAHİN I. , DEMİRTAŞ F.

Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu- Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2009, pp.30-45

2009

2009

Eylemsel Bir Kadın Belleği: Ritüel Hafıza

ŞAHİN I.

Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu-Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2009, pp.226-241

Books & Book Chapters

2020

2020

“ANA HAK’TIR, SEN BU SIRRA ERDİN Mİ?”: KADIN VE LİMİNAL BİR DENEYİM OLARAK GÖÇ

ŞAHİN İ.

in: TOPLUMSAL CİNSİYET, Talas Mustafa, Editor, iksad publishing house, Ankara, pp.137-173, 2020

2020

2020

HOLLANDA’DA TÜRKLER: GÖÇMENLİK, ETNİSİTE VE DİN

Şahin İ.

in: Yurt Dışında Türkler: Göçmenlik, Etnisite ve Din, Coştu, Yakup, Editor, Transnational Press London, London, pp.50-100, 2020

2019

2019

Sosyolojik Bir Bilginin Soy Kütüğü: Sekülerleşme Teorileri

ŞAHİN I.

in: Sekülerleşme Tartışmaları, Kirman M. A, Ertit V., Editor, Kadim, Ankara, pp.71-117, 2019

2018

2018

Geçiş Anları ve Ritleri

ŞAHİN I.

in: Uzunyayla Çerkesleri Topluluk, Aidiyet ve Kimlik, Şahin İ., Editor, Çizgi, Konya, pp.67-76, 2018

2018

2018

Uzunyayla Çerkeslerinde Sosyal Yapı

ŞAHİN I.

in: Uzunyayla Çerkesleri Topluluk, Aidiyet ve Kimlik, Şahin İ., Editor, Çizgi, Konya, pp.141-197, 2018

2018

2018

Topluluk ve Aidiyeti Modernleştiren Rasyonel Bir Yapı: Dernekler

ŞAHİN I.

in: Uzunyayla Çerkesleri Topluluk, Aidiyet ve Kimlik, Şahin İ., Editor, Çizgi, Konya, pp.301-352, 2018

2018

2018

Bir Topluluk Araştırması

ŞAHİN I.

in: Uzunyayla Çerkesleri Topluluk, Aidiyet ve Kimlik, Şahin İ., Editor, Çizgi, Konya, pp.9-41, 2018

2018

2018

Alevilik Araştırmalarında Metodolojik Sorunlar ve Öneriler

ŞAHİN I.

in: Hacı Bektaş Veli ve Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Akademik Çalıştayı 11-13 Mayıs 2017 Nevşehir Raporu,, Hulusi Yılmaz vd., Editor, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, pp.50-56, 2018

2017

2017

"‘Heterodoxy’ within ‘heterodoxy’:Anşa Bacı of the Sıraç Alevis, a charismatic female leader"

ŞAHİN I. , SELÇUK A. , SELÇUK H.

in: Alevis in Europe Voices of migration, culture and identity, İssa T., Editor, Routledge, London/New York , Londra, pp.26-45, 2017

2016

2016

Yol Bir, Sürek Binbir Modernleşme, Kimlik ve Topluluk: Alevilik Örneği

ŞAHİN İ.

in: Kimlik ve Din, Abdullah Özbolat, Mustafa Macit, Editor, Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, pp.127-165, 2016

2012

2012

Müzik ve Din

ŞAHİN I.

in: Din Sosyolojisi El Kitabı, Akyüz N., Çapçıoğlu İ, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.465-474, 2012

2012

2012

Göç ve Küreselleşen Din (yazar: Caroline Plüss)

ŞAHİN I.

in: Din Sosyolojisi Yaşadığımız Dünya, Çapçıoğlu İ. Çev., Editor, İmge, Ankara, pp.295-316, 2012

2012

2012

Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet (Yazar:Joanne Entwistle)

ŞAHİN I.

in: Temel Sosyolojik Dikotomiler, Çapçıoğlu İ. Çev., Editor, Birleşik, Ankara, pp.216-235, 2012

2012

2012

Dinin Yeniden Üretimi ve İletimi-(Yazar:Mathew Guest)

ŞAHİN I.

in: Din Sosyolojisi Çağdaş Gelişmeler, Çapçıoğlu İ. Çev., Editor, İmge, Ankara, pp.91-119, 2012

2006

2006

Değişim Sürecindeki Bir Anadolu Kasabasında Kadın Dindarlığı: Boğazlıyan Örneği

ŞAHİN I.

in: Dindarlığın Sosyopsikolojisi, Günay Ü., Çelik C., Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.321-345, 2006

Mobility Activity

2011 - 2012

2011 - 2012

Research Scholarship Program

Post Doc

University of Birmingham, England

2006 - 2007

2006 - 2007

Other

Research During Graduate Education

Universiteit Leiden, Netherlands

Awards

November 2017

November 2017

Bilim teşvik ödülü

I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi KongresiEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

II Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu

Attendee

Cologne-Germany

2017

2017

1 Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi

Attendee

Kayseri-Turkey

2017

2017

Hacı BektaŞ Veli ve Alevilik-Bektaşitik Araştırmaları Akademik Çalıştayı

Attendee

Nevşehir-Turkey

2017

2017

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç

Attendee

Samsun-Turkey

2009

2009

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi/ International Multisciplinary Women’s Congress (IMWC)

Attendee

İzmir-Turkey

Scholarships

2011 - 2012

2011 - 2012

2219-YURTDIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU (2011-2012, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM/İNGİLTERE)

TUBITAK