Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak “Müzik”

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.13, ss.323-342, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antik Edebi ve Felsefi Kaynaklarda Aulos ve Syrinx ve Tercüme Problemleri

SOBİDER, sa.2, ss.53-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MUSA’LAR MİTOLOJİSİNİN AHLAK ÖNCÜLLERİ

ART-SANAT, ss.1-14, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BÜYÜK TÜRK DAHİSİ EMİR HÜSREV VE MÜZİK ALANINDAKİ BAŞARILARI

Erciyes Sanat, sa.3, ss.82-90, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Great Turk Genius Amir Khusraw and his Accomplishmentsin Music Tercüme

AVİD, cilt.3, sa.1, ss.123-142, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

?????????????? ????? ?????? ????? ??????

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.99-114, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

??????? ???????? ????? ???? ?????? ? ??? ?????????? ? ??????

AVİD, sa.1, ss.123-142, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Musa lar Mitolojisinin Ahlak Öncülleri

ART SANAT, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MYTHOLOGICAL ROOTS OF DOCTRINE OF MUSIC S ETHOS

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.99-114, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Türk Dahisi Emir Hüsrev ve Müzik Alanındaki Başarıları Tercüme

Erciyes Sanat, sa.3, ss.82-90, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Исторические и Географические Корни Учения Этоса Музыки

TURKISH STUDIES, cilt.8, sa.6, ss.299-308, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antik Yunan Felsefesinde Çalgıların Ethos’u

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.2, sa.2, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Phenomenon of the Chopin’s Cello Sonata

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, sa.5, ss.405-416, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye ve Azerbaycan’daki Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Programlarının Karşılaştırılması

Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 22 - 24 Kasım 2018, ss.2

Ethos Teorisi Kapsamında Türk Müziği ve Azeri Müziğindeki Bazı Makamların Karşılaştırılması

Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 22 - 24 Kasım 2018, ss.1

Musical Education in Turkey and its Opportunities for Foreign Students

İnternational Scientific and Practical Conference "Musical Art and Education in the Modern Sociocultural Context", Volgograd, Rusya, 22 - 23 Ocak 2018, ss.111-121

Unethıcal behavıours from school admınıstrators towards musıc teachers

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest, Budapest, Macaristan, 8 - 09 Temmuz 2016, ss.222-229

Ortaçağ Avrupa Müzik Felsefesinde Ahlak KAtegorileri

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2016, ss.5-13

Antik Edebi ve Felsefi Kaynaklarında Kaval ve Tercüme Problemleri

1. Uluslararası Kaval Sempozyumu, İTÜ, İstanbul, 20 - 21 Şubat 2014

Antik Edebi ve Felsefi Kaynaklarda Aulos ve Syrinx ve Tercüme Problemleri

1.Uluslararası Kaval Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2014, ss.205-227

The Genre of Marine in Music and the Means of its Expression

Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2013, ss.111-121

Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak Müzik

I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi”, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013

The Phenomenon of the Chopin s Cello Sonata

“Müzik ve Kültürel Doku” I.Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu, KTÜ, 16 - 19 Ekim 2012

Ethos un Doğuşu

Scientific–Methodological Conference, Druskininkai, Litvanya, 14 - 18 Ağustos 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Antik Yunan Ahlaki Müzik Teorileri Ethos ve Katharsis

Değerler Bilançosu, Bircan H., Dilmaç B., Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.329-345, 2016

Müzik ve Değer Kazanımı İlişkisi

DEĞERLER BİLANÇOSU, Bircan H., Dilmaç B., Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.319-328, 2016