ANTİK EDEBÎ VE FELSEFİ KAYNAKLARDA AULOS VE SYRİNX VE TERCÜME PROBLEMLERİ Sayı 2, s. 53-72


ISABABAYEVA A.

SOBİDER, pp.53-72, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: SOBİDER
  • Page Numbers: pp.53-72
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Any wind instrument in the literature and philosophy of ancient Greece is, first and foremost, an important symbolic object. We meet with mentions of several wind instruments. These are aulos (α?λ?ς), syrinx (σ?ριγξ) and salpinx (σ?λπιγξ). Subsequently, however, topic of aulos and its development comes to the fore. The main reason for this was the imbuing this instrument with earthly, ecstatic and even tragic beginning. Another instrument that has been developed deeply in the philosophy in the sense of spirituality and providing the ethical qualities is Syrinx. The ancient greek philosophy put these two instruments in opposite to each other. The exploration of all these oppositions and philosophical relations between musical instruments of Antiquity is extremely difficult. The main difficulty is in the wrong translation of the names of these instruments from the ancient Greek language. This work aims to provide a precise definition of these two instruments, and as a result to identify whether there is a relationship with a modern Kaval and how close it is. Along with the consideration of the physical properties of these instruments will be considered their ethical status that was sketched in the ancient mythology and defined in the philosophy perfectly and deeply.

Antik Yunan edebiyatı ve felsefesinde herhangi bir çalgı her şeyden önce sembolik bir objedir. Bu döneme ait metinlerde birkaç nefesli çalgıya tanık oluyoruz. Bunlar; aulos (α?λ?ς), syrinx (σ?ριγξ) ve salpinx (σ?λπιγξ)’tir. Ancak, aulos konusu ve bu konunun gelişimi antik Yunan felsefesinde ön plana çıkmaktadır. Bunun en önemli sebebi ise bu çalgının dünyevi, ekstatik ve hatta trajik bir anlamla karakterize edilmesidir. Syrinx, ruhani canlandırılma ve etik özelliklere atfedilmesi açısından, felsefe tarafından derin geliştirilmeye uğrayan başka bir çalgıdır. Antik Yunan felsefesi bu iki çalgı karşı karşıya koymaktadır. Çalgıların arasındaki tüm bu felsefi ilişkileri ve bu çalgıların birbirine karşı pozisyonlarını incelemek pek karmaşıktır ve burada en büyük problemi antik Yunancadan yapılan yanlış tercümeler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın esas amacı, bu iki antik nefesli çalgının net olarak belirlenmesi, bunun sonucunda günümüzdeki kaval ile ilişkisinin olup olmadığı ve var ise bu ilişkinin ne düzeyde olduğunu göstermektir. Antik Yunan çalgıları aulos ve syrinx’in fiziki niteliklerinin araştırılmasının yanı sıra onların, ilk olarak mitolojide çizilmiş, ardından felsefe alanında çok net ve derin olarak belirlenmiş etik statüleri de aydınlatılacaktır.