Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Plato's Ion: Art as an Act of Hermeneutics

HERMENEIA, no.26, pp.5-13, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak “Müzik”

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.13, pp.323-342, 2015 (Other Refereed National Journals)

Antik Edebi ve Felsefi Kaynaklarda Aulos ve Syrinx ve Tercüme Problemleri

SOBİDER, no.2, pp.53-72, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

BÜYÜK TÜRK DAHİSİ EMİR HÜSREV VE MÜZİK ALANINDAKİ BAŞARILARI

Erciyes Sanat, no.3, pp.82-90, 2014 (National Refreed University Journal)

MUSA’LAR MİTOLOJİSİNİN AHLAK ÖNCÜLLERİ

ART-SANAT, pp.1-14, 2014 (International Refereed University Journal)

The Great Turk Genius Amir Khusraw and his Accomplishmentsin Music Tercüme

AVİD, vol.3, no.1, pp.123-142, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

?????????????? ????? ?????? ????? ??????

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.3, pp.99-114, 2014 (International Refereed University Journal)

Musa lar Mitolojisinin Ahlak Öncülleri

ART SANAT, pp.1-14, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

??????? ???????? ????? ???? ?????? ? ??? ?????????? ? ??????

AVİD, no.1, pp.123-142, 2014 (International Refereed University Journal)

Büyük Türk Dahisi Emir Hüsrev ve Müzik Alanındaki Başarıları Tercüme

Erciyes Sanat, no.3, pp.82-90, 2014 (Other Refereed National Journals)

MYTHOLOGICAL ROOTS OF DOCTRINE OF MUSIC S ETHOS

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.3, pp.99-114, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Исторические и Географические Корни Учения Этоса Музыки

TURKISH STUDIES, vol.8, no.6, pp.299-308, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antik Yunan Felsefesinde Çalgıların Ethos’u

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.2, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Phenomenon of the Chopin’s Cello Sonata

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.5, pp.405-416, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Azerbaycan’daki Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Programlarının Karşılaştırılması

Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 22 - 24 November 2018, pp.2

Ethos Teorisi Kapsamında Türk Müziği ve Azeri Müziğindeki Bazı Makamların Karşılaştırılması

Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 22 - 24 November 2018, pp.1

Musical Education in Turkey and its Opportunities for Foreign Students

İnternational Scientific and Practical Conference "Musical Art and Education in the Modern Sociocultural Context", Volgograd, Russia, 22 - 23 January 2018, pp.111-121

Unethıcal behavıours from school admınıstrators towards musıc teachers

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest, Budapest, Hungary, 8 - 09 July 2016, pp.222-229

Ortaçağ Avrupa Müzik Felsefesinde Ahlak KAtegorileri

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, pp.5-13

Antik Edebi ve Felsefi Kaynaklarında Kaval ve Tercüme Problemleri

1. Uluslararası Kaval Sempozyumu, İTÜ, İstanbul, 20 - 21 February 2014

Antik Edebi ve Felsefi Kaynaklarda Aulos ve Syrinx ve Tercüme Problemleri

1.Uluslararası Kaval Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 February 2014, pp.205-227

The Genre of Marine in Music and the Means of its Expression

Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 7 - 08 November 2013, pp.111-121

Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak Müzik

I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi”, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Turkey, 31 October - 02 November 2013

The Phenomenon of the Chopin s Cello Sonata

“Müzik ve Kültürel Doku” I.Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu, KTÜ, 16 - 19 October 2012

Ethos un Doğuşu

Scientific–Methodological Conference, Druskininkai, Lithuania, 14 - 18 August 2010

Books & Book Chapters

Antik Yunan Ahlaki Müzik Teorileri Ethos ve Katharsis

in: Değerler Bilançosu, Bircan H., Dilmaç B., Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.329-345, 2016

Müzik ve Değer Kazanımı İlişkisi

in: DEĞERLER BİLANÇOSU, Bircan H., Dilmaç B., Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.319-328, 2016