Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

İş Sağlığı ve Güvenliği

in: Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.663-698, 2018