Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reinforcement learning approaches for specifying ordering policies of perishable inventory systems

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.91, ss.150-158, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Focused factories: a Bayesian framework for estimating non-product related investment

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.53, sa.13, ss.3917-3933, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A reinforcement learning approach to competitive ordering and pricing problem

EXPERT SYSTEMS, cilt.32, sa.1, ss.39-48, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis of facility location model using Bayesian Networks

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.39, sa.1, ss.1092-1104, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Combining Bayesian Networks and Total Cost of Ownership method for supplier selection analysis

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.61, sa.4, ss.1072-1085, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Using Bayesian networks for root cause analysis in statistical process control

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.38, sa.9, ss.11230-11243, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy group decision-making for facility location selection

INFORMATION SCIENCES, cilt.157, ss.135-153, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Factors influencing Turkish textile companies' satisfaction with ISO 9000

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, ss.1193-1205, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tedarik Zincirinde Yatay Paylaşım Yaklaşımının Çok Amaçlı Modellenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.34, sa.3, ss.36-44, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kısa Ömürlü Ürünlerin Tedarik Zincirinin Modellenmesi ve Simülasyon Çalışması

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.605-618, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design and Analysis of Agents for Supply Chain Management: Experiences from the Trading Agent Competition

International Journal of Modeling and Simulation, ss.448-461, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Supplier selection using activity-based costing and fuzzy present-worth techniques

Logistics Information Management, ss.420-0, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study and an Application of Performance Improvement Strategies on a Supply Chain

International Journal of Agile Manufacturing, cilt.6, ss.41-56, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modeling Lateral Transshipment Problem in Supply Chain with Reinforcement Learning

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.156

An Ordering Replenishment Policy For Perishable Inventory Systems Under Stochastic Demand

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) 2017, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

İki Aşamalı Tedarik Zincirinde Eş ve Farklı Zamanlı Siparişler İçin Yeni Yatay Paylaşım Politikaları

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.689

Optimal Ordering Policies for Perishable Product Supply Chain: A Reinforcement Learning Model

47th International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE47) 2017, Lizbon, Portekiz, 11 - 13 Ekim 2017, ss.5

Kısa Ömürlü Ürünler için Bir Tedarikçi ve İki Perakendeciden Oluşan Tedarik Zincirinde Uygun Stok Politikalarının Araştırılması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 37. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017, ss.11-12

KISA ÖMÜRLÜ ÜRÜNLER İÇİN BİR TEDARİKÇİ VE İKİ PERAKENDECİDEN OLUŞAN TEDARİK ZİNCİRİNDE UYGUN STOK POLİTİKALARININ ARAŞTIRILMASI

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi-YAEM 2017, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017, ss.11-12

Tek tedarikçi ve çoklu bayi içeren bir tedarik zinciri için yeni bir yatay paylaşım yaklaşımı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.139-140

Durağan Olmayan Talep Yapısına Sahip Kısa Ömürlü Ürün için Takviyeli Öğrenme Yöntemi ile Stok Kontrolü

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.11-12

Kısa Ömürlü Ürünlerin Stok Politikalarının İncelenmesi ve Kamçı Etkisi Yönünden Karşılaştırması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.226

Inventory Management of Perishable Products With Multi-objective Framework

23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making MCDM 2015, Hamburg, Almanya, 2 - 07 Ağustos 2015, ss.135-136

A multi-objective approach for distribution planning in supply chain with lateral supply

23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making MCDM 2015, Hamburg, Almanya, 2 - 07 Ağustos 2015, ss.153