Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Endüstri Mühendisliği

 • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme

 • Olasılıklı (Stokastik) Süreçler

 • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

 • Doğrusal Programlama

 • Üretim Planlaması ve Kontrolü

 • Envanter Sistemleri

 • Çizelgeleme (Scheduling)

 • İmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi

 • Hizmet Sistemleri Modellemesi ve Analizi

 • Kalite ve Güvenilirlik

 • Kalite Kontrolü

 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

 • Ağ Tasarımı

 • Temel Bilimler

 • İstatistik

 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları