Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Surgical Approach to the Management of Cardiovascular Echinococcosis

JOURNAL OF CARDIAC SURGERY, cilt.24, ss.281-284, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare cause of peripheral arterial embolism: ruptured cardiac hydatid cyst

VASA-JOURNAL OF VASCULAR DISEASES, cilt.31, ss.129-131, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intracardiac masses

Asian Cardiovasc Thorac Ann, cilt.8, ss.377-379, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Intrathoracic migration of a Kirschner wire

Asian Cardiovasc Thorac Ann 1999;7:319-320., cilt.7, ss.319-320, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Blunt Thoracic Trauma: Analysis of 1730 Patients

Asian Cardiovasc Thorac Ann, cilt.6, ss.308-12, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Primary cardiac echinococcosis in childhood

Scan J Thorac Cardiovasc Surg, cilt.29, ss.153-156, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kronik böbrek hastalarında koroner arter cerrahisi

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.17, ss.119-123, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aspartat ve glutamatlı kan kardiyoplejisinin ventrikül fonksiyonlarına etkisi

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.18, ss.118-124, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prostetik mitral kapak disfonksiyonları

T Klin Kalp Damar Cerrahisi, cilt.4, ss.100-104, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik böbrek yetmezlikli bir hastada triküspid kapak endokarditi cerrahi tedavisi

T Klin Kalp Damar Cerrahisi, cilt.4, ss.109-111, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulmoner embolizmli bir olguda cerrahi tedavi

T Klin Kalp Damar Cerrahisi, cilt.2, ss.34-37, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sorin Bicarbon mekanik kalp kapağının klinik sonuçları

T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, cilt.2, ss.20-25, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dev sol ventrikül pseudoanevrizmasında cerrahi tedavi: Olgu sunumu

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.8, ss.556-558, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protez kapak replasmanlarından sonra warfarin kullanımı

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.5, ss.42-48, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınlarda koroner arter cerrahisi

MN KARDİYOLOJİ, cilt.7, ss.125-128, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

45 yaş ve altındaki hastalarda koroner arter cerrahisi

T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, cilt.1, ss.44-47, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

65 yaş ve üzerindeki hastalarda koroner arter cerrahisi

T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, cilt.1, ss.51-54, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Triküspid kapak cerrahisi sonuçlarımız

T Klin Kalp-Damar Cerrahisi, cilt.1, ss.55-58, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penetran Kalp yaralanmaları

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.7, ss.349-352, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalp cerrahisinde postoperatif komplikasyonlar ve CRP

MN KARDİYOLOJİ, cilt.6, ss.276-279, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transseptal superior girişimle mitral kapak cerrahisi

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.6, ss.412-416, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aortapulmoner pencere: Olgu sunumu

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.20, ss.173-175, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Periferik arter yaralanmaları (336 olgu nedeniyle)

DAMAR CERRAHİ DERGİSİ, cilt.1, ss.24-30, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aorto-İliak arter cerrahisi ve sonuçları

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.3, ss.127-131, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst ekstremite arter yaralanmaları (106 olgu nedeniyle)

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.5, ss.218-222, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılarda koroner arter cerrahisi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, cilt.50, ss.149-151, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Primary aorto-jejunal fistula

Cerrahi Tıp Arşivi, cilt.1, ss.153-154, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genç erişkinlerde CABG cerrahisi. (Erken sonuçlar)

T Klin Tıp Bilimleri, cilt.15, ss.182-184, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitral darlığın cerrahi tedavisinde kapalı mitral valvotomi

İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.33, ss.498-502, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik kalp yaralanmaları

T Klin Kardiyoloji, cilt.7, ss.172-174, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penetran karotis arter yaralanmaları

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.16, ss.349-351, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Coronary bypass in a child with familial hypercholesterolemiaand atherosclerosis ofascending aorta

12’xxh lnternational Congress of Update in Cardiology ond Cardiovascular Surgery (UCCV§}, 10 - 13 Mart 2016

A case of aortic coarctation mimicking interrupted aorta with ascending aorta aneurysm

5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2009, cilt.12, ss.87

Diseases of the aorta and the aortic arch: Critical observation and surgical experience

5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2009, cilt.12, ss.73

Artery injuries in the upper extremity

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, cilt.10, ss.57

Brusella endokarditi ve cerrahi tedavisi

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, ss.1

Marfan sendromunda asandan aorta ve üç kapak replasmanı

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, ss.1

Üst ekstremite arteriyel yaralanmaları

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, ss.1

Traumatic arteriovenous fistulas

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, cilt.10, ss.57

Aorta-right ventricular fistula due to penetrating cardiac injury

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, cilt.10, ss.117

Brucella endocarditis and surgical treatment

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, cilt.10, ss.94

Ascending aorta and triple valve replacement in Marfan’s syndrome

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, cilt.10, ss.72

A pacemaker complication noticed at coronary bypass operation: right ventricle rupture. Case report

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, cilt.10, ss.80

45 yaş ve öncesinde koroner arter bypass cerrahisi

9. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2006, ss.191

65 yaş ve üzerinde koroner arter bypass cerrahisi

9. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2006, ss.251

Results of Valve replacements with Sorin Bicarbon prostheses in 143 patients

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2003, ss.221

Right subclavian artery cannulation for patients with ascending and/or arcus aorta disease

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2003, ss.195

Midterm results of valve replacements with Ultracor prostheses

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2003, ss.169

İdiopatik trombositopenik purpuralı bir olguda koroner bypass cerrahisi

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2002, ss.458

Asendan ve/veya arkus aorta hastalığında sağ subklavian arter kanülasyonu

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2002, ss.427

Pulmoner kapak endokarditine bağlı Medtronic Freestyle Aortic Root Bioprotez replasmanı

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2002, ss.335

Ultracor kapak replasmanı sonuçlarımız

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2002, ss.417

Sağ atrial kitle: Hepatosellüler karsinom metastazı

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2002, ss.445

Üst ekstremite arter yaralanmaları

VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2002, ss.406

Medtronic freestyle aortic root bioprosthesis replacement due to pulmonic valve endocarditis

51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Finlandiya, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.106

Early and late results of vascular access for hemodialysis: A review of 960 cases with 2278 arteriovenous fistulas

51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Finlandiya, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.142

Upper extremity artery injuries

51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Finlandiya, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.139

Penetrating cardiac injuries

51st International Congress of the European Society of Cardiovascular Surgery, Finlandiya, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.126

Early and late results of vascular access for hemodialysis

51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Helsinki, Finlandiya, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.142

Comparison of the results of medical and surgical treatment in acute iliofemoral venous thromboses

51st International Congress of the European Society of Cardiovascular Surgery, Finlandiya, 1 - 04 Haziran 2002, ss.141

Çift odacıklı sağ ventrikülle birlikte seyreden sol ventrikülün hipertrofik kardiyomyopatisi

III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2001, ss.142

Künt toraks travması: 1730 hastanın analizi

Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi ortak kongresi, Kemer, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2000, ss.1

Sorin kapak sonuçlarımız

VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2000, ss.131

Postinfarktüs dev sol ventrikül pseudoanevrizmasında cerrahi tedavi

VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2000, ss.219

Beş yaşında brucella endokarditine bağlı kapak replasmanı

VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2000, ss.220

Kirschner telinin intra-torasik migrasyonu

5.Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Belek, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1998, ss.307

Kalp içi kitleler

V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1998, ss.307

The usage of carnitine for favorable myocardial protection open heart surgery

9 th Annual meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, İsrail, 1 - 04 Ekim 1996, ss.1025

Çocukluk çağında primer kardiyak kist hidatik

XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1996, ss.45

Genç erişkinlerde koroner arter cerrahisi

XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1996, ss.46

Anevrizmo-enterik fistül

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1994, ss.188

Myxoma

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1994, ss.59

Üst ekstremite akut arter tıkanmaları

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1994, ss.133

142 lomber sempatektomi olgusunun retrospektif olarak incelenmesi

XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1993, ss.12

. Tek yanlı diyafragma paralizisi ve evantrasyonu için diyafragmatik plikasyon,Hotel Dedeman

II. Ulusal Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1992, ss.1

Tek yanlı diyafragma paralizisi ve eventrasyonu için diyafragmatik plikasyon

II. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1992, ss.42

Cerrahi Pratikte Mitral Valv Stenozu: 12 yıllık bir tecrübenin sonuçları

X. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Mart 1992, ss.1