AİLESEL HİPERKOLESTEROLEMİ VE ASENDANAORTADA ATEROSKLEROZ OLAN PEDİATRİKOLGUDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ


TUNÇAY A. , SERHATLIOĞLU F., PAMUKÇU Ö. , SUNKAK S. , TAŞDEMİR H. K. , gökay s., ...Daha Fazla

15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye