Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GIANT LIPOMATOUS TUMORS OF THE THIGH

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.32, ss.237-242, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Response to 'Are they overtreated'

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.23, ss.489-490, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Intrapelvic pin migration after Salter innominate osteotomy and laparoscopic removal: a case report

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.22, ss.533-535, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fondaparınux Versus Nadroparın for Preventıon of Venous Thromboembolısm After Electıve Hıp and Knee Arthroplasty

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.74, ss.49-53, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Closed reduction and fixation of locked symphysis pubis using tubular external fixator: a case report

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.24, ss.121-123, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Radioprotective Effects of Melatonin on Bone Marrow Cells in Total Body Irradiated Mice

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.24, ss.1945-1948, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of intraarticular propolis in an experimental septic arthritis model

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.20, ss.8-13, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An unusual initial presentation of Proteus syndrome: macrosyndactyly

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.22, ss.56-59, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Melatonin promotes fracture healing in the rat model

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.21, ss.172-177, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The healing of full-thickness articular cartilage defects in rabbits. successful results with fibroblast growth factor

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.21, ss.147-152, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The results of reverse V osteotomy of the distal humerus for the correction of childhood cubitus varus deformity

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.20, ss.85-89, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of visual functions in elderly patients with femoral neck fracture

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.20, ss.143-148, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Promotion of fracture healing by vitamin E in rats

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.32, ss.507-512, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effect of melatonin on plasma oxidant-antioxidant skeletal muscle reperfusion injury in rats

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.32, ss.500-506, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Traumatic dislocation and fracture-dislocation of the hip: A long-term follow-up study

JOURNAL OF TRAUMA-INJURY INFECTION AND CRITICAL CARE, cilt.54, ss.520-529, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Konjenital patella çıkığı olan bir olguda cerrahi tedavinin geç dönemdeki sonuçları:olgu sunumu

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2014, ss.72-73

Nadir olarak görülen uylukda psoas kası yerleşimli primer kist hidatik olgusu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.254

Lomber bölgede soliter osteokondrom: İki olgu sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.223

Ekstrakorporal şok dalga tedavisinin kıkırdak defektine etkisi: deneysel çalışma.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.93

Deneysel sıçan femur kaynama yokluğu modelinde lokal uygulanan simvastatinin etkileri

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.90

Sinoviyal kondromatozis: olgu sunumu.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.239

The effects of locally applied simvastatin on the experimental rat femur non-union model

12th European Congress of Trauma & Emergency Surgery, İtalya, 1 - 04 April 2011, ss.39

El bileği artrodeziyle tedavi edilen driller hastalığı: MRI bulgularıyla bir vaka sunumu

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.153

Do cartoons encourage child to fly? A new ethiology of pediatric fractures: Report of two cases.

10th European Congress of Trauma and Emegency Surgery, Türkiye, 1 - 04 May 2009, ss.174

Osteoporozlu hastalarda Teriparatid uygulaması sonuçlarımız

7. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 April 2009, ss.1

Ekstremite yerleşimli soliter dev hücreli schwannoma olgularında tedavi sonuçlarımız

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 November 2008, ss.194

Cerebral Felçli hastalarda El Bileği Artrodezi Sonuçlarımız

XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 May 2008, ss.97

İliak kist hidatik: olgu sunumu

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.261

Siyatik sinirin gluteal bölgedeki anatomik varyasyonları

6. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 September 2002, ss.33

Olgu sunumu: 24 cm’lik alt ekstremite uzunluk farkının intramedüller çivi üzerinden düzeltilmesi

XXV. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 0015, ss.158 Creative Commons License