Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

PETER PAN SYNDROME IN MELİH CEVDET’S NOVEL OF AYLAKLAR

SÖYLEM , vol.8, no.1, pp.148-165, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Felatun Beyle Rakım Efendi Romanında Oksidentalizm

Arasta , no.6, pp.59-66, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

12 Eylül'e Sitem Şiiri Üzerine Bir İnceleme

Türk Yurdu , vol.34, no.325, pp.52-57, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Biyografiden Romana Lacivert Taşı

Arasta , vol.1, pp.58-70, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÜÇ KADIN YAZARIN BİYOGRAFİSİNDEN İDEAL CUMHURİYET KADININA BÜTÜNLÜK ARAYIŞI

100.Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023), İstanbul, Turkey, 27 - 29 October 2023, pp.1-10

KEMAL TAHİR’İN MİLLî MÜCADELE KONULU ROMANLARINDA İDEAL KADININ YÜKSELİŞİ

Edebiyat ve Millî Mücadele Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2023

“Kadın Kahramanın Yolculuğu: ‘Yalnız Dönüyorum’ Romanında Yıldız’ın Bütünlük Arayışı”

7. Roman Kahramanları Edebiyat Festivali , İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2022, pp.1-10

KORKUNÇ YILLAR VE YURDUNU KAYBEDEN ADAM ROMANLARINDA KÜLTÜREL BELLEK METAFORU: HAFIZA MEKÂN

Prof. Dr. A. Halûk DURSUN Anısına ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU DİL – TARİH – COĞRAFYA , Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.362-372 Creative Commons License Sustainable Development

İmgeden Anlama İlhami Çiçek'in Şiirleri

ASOSCONGRESS/5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.1-14

Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Doğu-Batı İmgesi

ASOSCONGRESS/5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.1-20

Yavuz Bülent Bakiler'in Şiirlerinde Modernizmin Eleştirisi ve Sibernetik İnsan Tipi

ISCER/2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.1-13

Nazım Hikmet'in Şiirlerinde Sosyolojik Açıdan Çocuklar

ISCER/2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.1-15

ŞEHRİYAR’IN ŞİİRLERİNDEKİ BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN MİTSEL/ARKETİPSEL YÖNDEN İNCELENMESİ

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri: 3 -Uluslararası Muhammed Hüseyin Şehriyar Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 7 - 08 November 2016, pp.103129

ŞARKIN MODERN GELİNİ ŞEHRİBAHAR DA YOLCULUK ARKETİPİ

Uluslararası İpek Yolu’xxnun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 3 - 05 March 2016, pp.333-355

Tarihî Roman ve Milli Kimlik İnşası: Sarıkamış/Beyaz Hüzün Romanı

I. Dünya Savaşının Türk Edebiyatına Yansımaları, Çankırı, Turkey, 31 October - 02 November 2014, pp.1-10

Oryantalizm ve Oksidentalizm Bağlamında Dil ve Kimlik

Dilimiz, Kimliğimiz, Amasya, Turkey, 19 - 09 May 2014, pp.1-5

Çanakkale Savaşlarının Kadın Kahramanı: Safiye Hüseyin Elbi

Çanakkale Savaşları-Bir Hilal Uğruna, Sakarya, Turkey, 18 March 2014, pp.1-5

Books & Book Chapters

ERKEN CUMHURİYET ROMANINDA “İDEAL KADIN KAHRAMAN”IN MİTİK GÖRÜNÜMLERİ

in: YAZININ GÖLGESİNDE BİR ASIR/ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNE İNCELEMELER/CUMHURİYET'İN 100. YILINA ARMAĞAN, Necati TONCA, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.467-487, 2023

Yahya Kemal’in İstikâl Yazıları: Eğil Dağlar

in: Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Türk Yazar, Elmas Şahin-Kadir Can Dilber, Editor, Akademiisyen Yayınevi, Ankara, pp.661-666, 2023

HALİDE EDİP’İN BİYOGRAFİSİNDEN DAĞA ÇIKAN KURT HİKAYESİNE "TOPLUMSAL ANIMSAMA"

in: DOĞUMUNUN 60. YILINDA NEVZAT ÖZKAN ARMAĞANI EDIYÄ YAZIKA, Doç. Dr. Hacer Tokyürek - Doç. Dr. Beytullah Bekar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.285-302, 2021

YALNIZ EFE’DE KADININ BÜTÜNLÜK ARAYIŞI: KAHRAMAN BABASININ KIZI

in: Sonsuza Uzanan Ses: Ömer Seyfettin, Hülya Argunşah,Abdullah Şengül,Murat Gür, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.613-631, 2021

Nazım Hikmet'in Şiirlerinde Sosyolojik Açıdan Çocuklar

in: Human Society and Education in the Changing World, Dr. Ercan Yılmaz& Dr. Süleyman Alpaslan Sulak, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.240-249, 2018

Metrics

Publication

41

Project

1

Thesis Advisory

5

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals