TARİHÎ ROMANDAN MİLLÎ KİMLİĞE: SARIKAMIŞ/BEYAZ HÜZÜN


Creative Commons License

AKÇA H.

HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], no.4, pp.66-87, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

FROM A HISTORICAL NOVEL TO NATIONAL IDENTITY Abstract: Nations look for the traces of their national identities in the depths of history. This is one of the most important steps of the period in which a society becomes a nation and forms an identity. Events experienced in past shape the future of a nation and nations can look through today under the light of their past. WW I and its reflections are definetely one of the most sorrofwul tragedy of our past. In this respect, litetature authorities must transfer the reflections of this important event causing Ottoman Empire to fall to their works as well as historians. Among the literature works in which history and literature form a unity, historical novels hold an important position for the formation of identity. In research, first of all concept of historical novel was focused on and the role played by the historical novel in tranfering national identity from. Among the historical novels writen about Sarikamis Campaign which is one of the most sorrowful tragedies of WW I, Sarıkamış / Beyaz Hüzün was studied from the point of both historical novel criteria and national identity elements. Key words: WW I, Sarıkamış, Beyaz Hüzün, historical novel, national identity. 

TARİHÎ ROMANDAN MİLLÎ KİMLİĞE: SARIKAMIŞ/BEYAZ HÜZÜN ** Özet: Toplumlar, millî kimliklerinin izlerini tarihin derinliklerinde ararlar. Bu, toplumun millet olma, kimlik oluşturma süreci için en önemli adımlardan biridir. Büyük tarihî olaylar bir milletin geleceğine yön verir ve milletler ancak tarihlerinin ışığında bugüne bakabilirler. I. Dünya Savaşı ve bu savaşın yansımaları şüphesiz tarihimizin en büyük trajedilerindendir. Bu bağlamda, tarihçiler kadar edebiyatçılar da Osmanlı’nın çöküşüne sebep olan bu mühim hadisenin yansımalarını eserlerine aktarmıştır. Tarih ile edebiyatın iç içe geçtiği edebî ürünlerden olan tarihî romanlar kimlik inşasında önemli bir yer tutar. Bu çalışmada, tarihî romanların millî kimliğin oluşumundaki rolü sorgulanmış; I. Dünya Savaşı’nın en hazin cephelerinden olan Sarıkamış’ı konu alan Sarıkamış/Beyaz Hüzün başlıklı eser, tarihî romanın ölçütleri ve millî kimlik unsurları açısından incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Sarıkamış, Beyaz Hüzün, tarihî roman, millî kimlik.