Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Consumption of energy drinks among Turkish University students and its health hazards

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.35, ss.537-542, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Internet addiction in university students and change through university life

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, ss.383-389, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Knowledge and attitudes of medical and non-medical Turkish university students about cervical cancer and HPV vaccination

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, cilt.17, ss.299-303, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The job satisfaction and burnout levels of primary care health workers in the province of Malatya in Turkey

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.31, ss.543-547, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Breast and cervical cancer related practices of female doctors and nurses working at a University Hospital in Turkey

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, cilt.16, ss.5869-5873, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Still an unknown topic: child abuse and "shaken baby syndrome"

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.17, ss.430-434, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Adherence of Diabetic Patients to the Recommendations on Diabetes in Kayseri

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.2004-2010, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Comparison of life quality of pregnant adolescents with that of pregnant adults in Turkey

UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.115, ss.275-281, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Waterpipe (narghile) smoking among medical and non-medical university students in Turkey

UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.115, ss.210-216, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Perception of Inpatients for Medical Skills Education at a Turkish University Hospital

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, ss.803-809, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

State and trait anxiety levels of childless women in Kayseri, Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.12, ss.385-390, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Iodine deficiency: An important and severe public health problem in Kayseri, Central Anatolia

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.30, ss.920-924, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Modern and traditional practices of Turkish infertile couples

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.10, ss.105-110, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Medicine Science

Attitudes of health professionals working in a university hospital towards ageism, cilt.11, ss.11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internet Addiction and Depression Levels in Erciyes University Students

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.31, ss.79-88, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hemşirelik Öğrencilerinde Yeme Tutumları, Beden Algısı, Benlik Saygısı ve İlişkili Etmenler

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.48-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanede yatan çocukların annelerinde durumluk ve sürekli anksiyete düzeyi ve ilişkili faktörler

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.15, ss.176-186, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors affecting psychosocial adjustments to illness of active tuberculosis patients

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, ss.700-705, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polypharmacy and associated factors in people living in a nursing home in Kayseri Turkey

Medicine Science International Medical Journal, cilt.6, ss.646-652, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ÖFKE DÜZEYİ, İFADE TARZI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES, cilt.0, ss.61-86, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal ve Aile İçi Şiddet Algıları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.405-413, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Anksiyete Düzeyi ve İlişkili Faktörler

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.14-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of Turkish Medical and Law Students towards the Organ Donatio

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANTATION MEDICINE, cilt.6, ss.1-7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of Turkish Medical and Law Students towards the Organ Donation

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGAN TRANSPLANTATION MEDICINE, cilt.6, ss.1-7, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparing the quality of life for boarders and day students at the regional boarding schools in Giresun–Turkey

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ, cilt.12, ss.42-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The accuracy of height and weight values reported by turkish adults and their validity in diagnosing overweight and obesity

Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, cilt.24, ss.15-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Mahkûmlarda Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C ve HIV İnfeksiyonu Göstergelerinin Taranması

VİRAL HEPATİT DERGİSİ, cilt.18, ss.64-67, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Depresyon ve Malnutrisyon Durumları Arasındaki İlişki

Turkish Journal of Public Health, cilt.10, ss.37-43, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kargı İlçe Merkezindeki Öğrencilerde Depresyon ve Özgüven

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.21, ss.20-29, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TİNNUTUS PREVALENCE AMONG THE PRİMARY CRE PATIENTS İN KAYSERİ TURKIYE

ERCİYES MEDİCAL JOURNAL, cilt.33, ss.39-46, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence of depression among Turkish University Students and related factors

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ, cilt.9, ss.133-143, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tinnitus prevalence among the primary care patients in Kayseri, Turkiye

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.33, ss.39-46, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adult vaccination and voluntary vaccination state of adults: A study from Turkey

World Journal of Vaccine, cilt.1, ss.23-28, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İlindeki Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam kalitesi ve İlişkili Faktörler

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.8, ss.83-94, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim Araştırma Bölgesi’nde 0-5 yaş grubunda malnütrisyon durumu

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.53, ss.107-113, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda Malnütrisyon Durumu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.53, ss.107-113, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 Aylık Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.52, ss.176-182, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient rights

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.29, ss.303-311, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.29, ss.303-311, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemsirelerde is doyumu ve anksiyete düzeyini etkileyen faktörler

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.29, ss.139-146, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Klinik Öncesi Beceri Eğitimi

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.5, ss.43-46, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trafik Kazalarında Risk Faktörleri

ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERGİSİ, cilt.6, ss.237-240, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maternal yaş ve paritenin perinatal etkileri: Bir doğumevi deneyimi.

Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1998; 7(4):154-158, cilt.7, ss.154-158, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’deki diş hekimlerinin AIDS hakkındaki bilgi tutum ve uygulamaları

Türk Diş Hekimleri Birliği Dergisi, ss.14-17, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The role of educating family heads in using the services of health centre

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 1993; 2: 81-98, cilt.2, ss.81-98, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğurgan çağdaki kadınların kocalarının hastalıklar hakkındaki bilgi ve tutumları.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.41-51, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri Doğumevinde gerçekleşen doğumların değerlendirilmesi

Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, cilt.2, ss.11-20, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel bölgede sağlık ocağına başvuruda mesafe faktörünün rolü

. İstanbul Halk Sağlığı Bülteni, cilt.4, ss.22-30, 1990 (Hakemsiz Dergi)

Gebelerin beslenme eğitiminin doğum ağırlığına etkisi

Beslenme ve Diyet Dergisi, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neonatal tetanozda glomerüler fonksiyonlar

KÜ GNTF Mecm, cilt.4, ss.121-127, 1982 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESİF BELİRTİ SIKLIĞI

2. ULUSLARARASI 20. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 13 - 17 Kasım 2018

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Enerji İçeceği Tüketme Durumu ve İlişkili Faktörler

2. Ulsulararası - 20 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Beceri Laboratuvarı Uygulamaları

UTES 2015 Uluslar arası Katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2015, ss.49

Sleep quality and related factors among Turkish university students

III. AGPFM.SEE Cogress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 21 Eylül 2014, ss.791

Quality of Life Among the Secondary School Students

III. AGPFM.SEE Congress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 21 Eylül 2014, ss.780

KULAK ÇINLAMASININ UYKU VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

XII. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2008

Hemşirelerin AIDS konusundaki bilgi tutum davranışları

3. Türkiye AIDS Kongresi,, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Nisan 1997, ss.45

Kitap & Kitap Bölümleri

İyot Eksikliğinin Epidemiyolojisi

Her Yönüyle İyot, Selim Kurtoğlu, Fahri Bayram, Editör, M Grup Matbaacılık, Kayseri, ss.22-27, 2016

Halk Sağlığı:Genel Bilgiler

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2011

Sağlık 21

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2000

Hipertansiyon Kontrolü

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 1999

Aile Sağlığı El Kitabı

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 1995

Atatürk Döneminin Sağlık Politikası

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, 1991