Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perception of Inpatients for Medical Skills Education at a Turkish University Hospital

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, ss.803-809, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

State and trait anxiety levels of childless women in Kayseri, Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.12, ss.385-390, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Iodine deficiency: An important and severe public health problem in Kayseri, Central Anatolia

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.30, ss.920-924, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Modern and traditional practices of Turkish infertile couples

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.10, ss.105-110, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kayseri Melikgazi Eğitim Araştırma Bölgesi’nde 0-5 yaş grubunda malnütrisyon durumu

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.53, ss.107-113, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İlindeki Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam kalitesi ve İlişkili Faktörler

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.8, ss.83-94, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda Malnütrisyon Durumu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.53, ss.107-113, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 Aylık Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.52, ss.176-182, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient rights

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.29, ss.303-311, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemsirelerde is doyumu ve anksiyete düzeyini etkileyen faktörler

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.29, ss.139-146, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.29, ss.303-311, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Klinik Öncesi Beceri Eğitimi

Tıp Eğitimi Dünyası, cilt.5, ss.43-46, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trafik Kazalarında Risk Faktörleri

ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERGİSİ, cilt.6, ss.237-240, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maternal yaş ve paritenin perinatal etkileri: Bir doğumevi deneyimi.

Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1998; 7(4):154-158, cilt.7, ss.154-158, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’deki diş hekimlerinin AIDS hakkındaki bilgi tutum ve uygulamaları

Türk Diş Hekimleri Birliği Dergisi, ss.14-17, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The role of educating family heads in using the services of health centre

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 1993; 2: 81-98, cilt.2, ss.81-98, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğurgan çağdaki kadınların kocalarının hastalıklar hakkındaki bilgi ve tutumları.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.41-51, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri Doğumevinde gerçekleşen doğumların değerlendirilmesi

Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, cilt.2, ss.11-20, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel bölgede sağlık ocağına başvuruda mesafe faktörünün rolü

. İstanbul Halk Sağlığı Bülteni, cilt.4, ss.22-30, 1990 (Hakemsiz Dergi)

Gebelerin beslenme eğitiminin doğum ağırlığına etkisi

Beslenme ve Diyet Dergisi, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neonatal tetanozda glomerüler fonksiyonlar

KÜ GNTF Mecm, cilt.4, ss.121-127, 1982 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları

3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESİF BELİRTİ SIKLIĞI

2. ULUSLARARASI 20. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 13 - 17 Kasım 2018

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Enerji İçeceği Tüketme Durumu ve İlişkili Faktörler

2. Ulsulararası - 20 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Beceri Laboratuvarı Uygulamaları

UTES 2015 Uluslar arası Katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2015, ss.49

Quality of Life Among the Secondary School Students

III. AGPFM.SEE Congress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 21 Eylül 2014, ss.780

Sleep quality and related factors among Turkish university students

III. AGPFM.SEE Cogress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 21 Eylül 2014, ss.791

KULAK ÇINLAMASININ UYKU VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

XII. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2008

Hemşirelerin AIDS konusundaki bilgi tutum davranışları

3. Türkiye AIDS Kongresi,, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Nisan 1997, ss.45

Kitap & Kitap Bölümleri

İyot Eksikliğinin Epidemiyolojisi

Her Yönüyle İyot, Selim Kurtoğlu, Fahri Bayram, Editör, M Grup Matbaacılık, Kayseri, ss.22-27, 2016

Halk Sağlığı:Genel Bilgiler

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2011

Tıbbi beceri laboratuarı uygulama kitapçığı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No: 58, 2009

Sağlık 21

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2000

Hipertansiyon Kontrolü

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 1999

Aile Sağlığı El Kitabı

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 1995

Atatürk Döneminin Sağlık Politikası

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, 1991