Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2012 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

    Oturum Başkanı

    Bursa, Türkiye

  • 2011 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

    Panelist

    Trabzon, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 150

h-indeksi (WOS): 7