Asst. Prof.

GÜRSEL ÇINAR


Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Termodinamik

Education Information

1985 - 2000

1985 - 2000

Doctorate

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, Turkey

1983 - 1985

1983 - 1985

Postgraduate

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, Turkey

1979 - 1983

1979 - 1983

Undergraduate

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, Turkey

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2020

2020

Experimental Study on an Si Engine Fuelled by LPG/Acetylene Mixtures

ÇINAR G. , Eldamanhory A., AKANSU S. O. , FİL H. E. , Ilhak M. I.

INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, vol.21, no.5, pp.1323-1331, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2000

2000

erciyes Üniversitesi solar house and İts Technical Specifiations

Altuntop N. , Çınar G. , demiral D. , Çınar g.

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.20, pp.29-35, 2000 (Journal Indexed in SCI Expanded)

1998

1998

Experimantal Study İnto droplet formation İn Steam flows

ÇINAR G. , yılbaş B. S.

FLOW TURBULENCE AND COMBUSTION, vol.57, pp.1-9, 1998 (Journal Indexed in SCI Expanded)

1997

1997

Study into nucleation of steam during expansion through a nozzle

çınar g. , Yilbas B., Sunar H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW, vol.23, no.6, pp.1171-1188, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2002

2002

Pamuk ipliği Üreten İşletmelerde Klima ve Klimanın İplik Özelliklerine Etkisi

ÇINAR G. , ÖRTLEK H. G. , TUTAK M.

Tekstil Teknoloji, vol.7, pp.142-148, 2002 (National Non-Refereed Journal)

2002

2002

Pamuk İpliği Üreten Tesislerde Klima ve Klimanın İplik Özellikleri Üzerine Etkisi

ÇINAR G. , Örtlek H. G. , Tutak M.

Tekstil Teknoloji, no.76, pp.142-148, 2002 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

Study of of droblet formation In steam flow Of

ÇINAR G.

1997 ASME Fluıds Engineering Division Summer Meeting, vol.1, pp.10-12, 1997 (Other Refereed National Journals)

1995

1995

Kazanlar ve mrvcut Kazanların doğal gaza dönüşümü

ÇINAR G. , kahraman n.

Journal Of Enginering And Architecture Faculty of Suleyman Demirel university, vol.1, pp.10-14, 1995 (National Refreed University Journal)

1995

1995

Doğal Gaza Uygun Kazanlar ve Mevcut Kazanların Doğal Gaza Dönüşümü

ÇINAR G. , KAHRAMAN N.

Süleyman Demiral Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, no.8, pp.102-109, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2003

2003

Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Dizaynı

ÇINAR G. , YILMAZ İ.

I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 23 - 24 May 2003

1998

1998

Termal oda ve soba ısıl verim analizleri

ÖZKILIÇ S. , ÇINAR G. , KAHRAMAN N. , YAVUZ T.

II. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 June 1998

1998

1998

Güneş enerjisi desdekli vakum altında çalışan ısı borusunun deneysel incelenmesi

ÇINAR G. , ALTUNTOP N. , KOÇ A.

Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı Bildiri Kitabı, Turkey, 19 - 21 June 1998, pp.1-10

1998

1998

Havalı hacimsel güneş kollektörlerinin ısıl verimlerinin deneysel incelenmesi

ALTUNTOP N. , ÇINAR G. , DEMİRAL D.

Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı Bildiri Kitabı, Turkey, 19 - 21 June 1998

1998

1998

Güneşli döşemeden ısıtma sisteminin modellenmesi

ALTUNTOP N. , TEKİN Y. , ÇINAR G.

Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı Bildiri Kitabı, Turkey, 19 - 21 June 1998, pp.87-95

1198

1198

Güneş evi ısı pompası destekli döşemeden serinletme uygulamasının analitik incelenmesi

ALTUNTOP N. , ÇINAR G.

5.Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Turkey, 02 April 1198 - 03 April 1998, pp.402-412

1997

1997

Erciyes güneş evi farklı çalışma modlarında ısıl verimlerindeki değişimlerin incelenmesi

ÇINAR G. , ALTUNTOP N. , DEMİRAL D.

11.Ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Turkey, 17 - 19 September 1997, pp.586-595

1997

1997

Buharlaştırmalı Hacim İklimlendirmesi ve Uygulaması

ÇINAR G. , ALTUNTOP N. , DEMİRAL D.

11.Ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Turkey, 17 - 19 September 1997, pp.280-290

1997

1997

Erciyes güneş evi sıcak hava kollektörlerinden büyük ölçekli sıcak su temini

DEMİRAL D., ALTUNTOP N. , ÇINAR G.

11.Ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Turkey, 17 - 19 September 1997, pp.982-991

1997

1997

Erciyes güneş Evi Farklı çalışma Modlarında Isıl Verimlerindeki Değişimlerin İncelenmesi

ÇINAR G.

ULIBTK'97 11 UlusdalIsı Bilim ve Tekniği Kongresi, Edirne, Turkey, 17 - 19 September 1997, vol.1, pp.585-595

1997

1997

Matrix tip düzlemsel havalı güneş kollektörlerinin analitik ve deneysel incelenmesi

ALTUNTOP N. , DEMİRAL D., ÇINAR G.

11.Ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Turkey, 17 - 19 September 1997, pp.992-1001

1997

1997

Bakır Borulu Alüminyum Kollektörlerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

ALTUNTOP N. , DEMİRAL D., ÇINAR G.

11.Ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Turkey, 17 - 19 September 1997, vol.2, pp.972-982

1997

1997

Erciyes aktif güneş evinin çalışma modları ve deneysel bulguların irdelenmesi

ALTUNTOP N. , DEMİRAL D., ÇINAR G.

Çevre ve Enerji Kongresi, Turkey, 5 June - 07 September 1997, pp.370-384

1997

1997

Study of Droplet Formation in Steam Flow of

ÇINAR G. , yılbaş B. s.

1997 ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting, 22 - 26 June 1997, pp.1-6

1997

1997

Erciyes Aktif Güneş evinin Çalışma Modları ve deneysel Bulguların İrdelenmesi

ÇINAR G.

Çevre ve Enerji Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 June 1997, vol.192, pp.370-383

1997

1997

Darbe kipinde ND laseri ile metalik yüzeylerin sertleştirilmesi

ÇINAR G. , KAHRAMAN N. , yılbaş B. s.

Malzeme ve İmalat Sempozyumu, Turkey, 2 - 03 March 1997

1996

1996

Hava Su Eşanjörünün Kollektör Verimine Etkisi

ÇINAR G.

II. Internatıonal Building Tecnollogy and Mechanıcal Installatıon symposıum And exhıbıtion, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 1996, vol.1, pp.83-91

1996

1996

Güneş enerjisi Destekli Isı pompası Tasarımı

ÇINAR G.

II. Internatıonal Building Tecnollogy and Mechanıcal Installatıon symposıum And exhıbıtion, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 1996, vol.1, pp.85-93

1996

1996

Erciyes Güneş Evi, Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompasının Tasarımı

DEMİRAL D., ALTUNTOP N. , ÇINAR G.

II. Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve Yapıda Tesisat Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 13 - 15 September 1996, pp.93-100

1996

1996

Hava-Su Isı Eşanjörünün Kollektör Verimine Etkisi

ÇINAR G. , ALTUNTOP N. , DEMİRAL D.

II. Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve Yapıda Tesisat Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 13 - 15 September 1996, pp.83-93

2017

2017

Erciyes üniversitesi güneş Enerjisi Araştırma Lab.

ÇINAR G.

5.Alman Enerji sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 April 2017 - 21 April 1995, vol.1, no.1, pp.321-325

1995

1995

Erciyes Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma Laboratuarı

ALTUNTOP N. , DEMİRAL D., Turner R., ÇINAR G.

Güneş Enerjisi ve Diğer Yenilenebilir Enerji Uygulamalarındaki Gelişmeler, Turkey, 19 - 21 April 1995, pp.195-204

1990

1990

Otomobillerde Enerji Tasarrufu

ÇINAR G. , yılbaş B. s. , Kahraman n.

Türkiye 5. Enerji Konferansı, Ankara, Turkey, 22 - 26 October 1990, vol.1, pp.13-23 Sustainable Development

1988

1988

Study Into Laser Spot Welding of Multi and Single Core Wires

yılbaş B. s. , Yılbaş Z., ÇINAR G. , KAHRAMAN N.

Current Developments in Optical Engineering III, Kaliforniya, United States Of America, 15 - 16 August 1988

1998

1998

Güneş Evi Isı Pompası Desdekli döşemeden serinletme Uygulamasımım Analitik İncelenmesi

ÇINAR G.

5. Ulusal aoğutma ve İklimlendirme tekniği Kongresi, Adana, Turkey, 02 April 1998 - 03 April 1989, vol.1, pp.402-411

1988

1988

Termal Oda ve Soba Isıl Verim Analizleri

ÇINAR G.

II. Ulusal Sanayii İş birliği Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 25 June 1988, vol.1, pp.45-50

1987

1987

Hidrostatik transmisyon karakteristikleri ve uygulamaları

YAVUZ T., ÇINAR G.

1. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Turkey, 10 October 1987

1987

1987

Study Into Laser Spot Welding of Sheat Metals at Subatmospheric Pressures of Air

yılbaş B. s. , KAHRAMAN N. , ÇINAR G.

The Institute of Metals Materials’xx87, Londrina, Brazil, 14 May 1987

1987

1987

Darbe Kipinde Nd3 Laserle Metalik yüzeylerin Sertleştirilmesi

ÇINAR G.

Malzeme ve İmalat Sempozyumu, Denizli, Turkey, 2 - 03 March 1987, vol.1, pp.10-16

1986

1986

Polimer Esaslı Kumaşların Laserle Kesilmesi

ÇINAR G.

III.Ulusal Tekstil Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 07 November 1986, vol.1, no.1, pp.34-38

1986

1986

Dört Çıkışlı İki Şamandıralı Otomatik Sistem

ÇINAR G.

Ebu’l - İzz - Cezeri Kongresi, Kayseri, Turkey, 14 March 1986

1986

1986

Otomatik Yüzen Kayık ve Otomatik Çalgılar

ÇINAR G.

Ebu'l- İzz-Cezeri Kongresi, Kayseri, Turkey, 14 March 1986, vol.1, pp.7-8

1986

1986

Döry Çıkışlı İki Şamandıralı Otomatik Sistem

ÇINAR G.

Ebu'l- İzz-Cezeri Kongresi, Kayseri, Turkey, 14 March 1986, vol.1, pp.16-18

Books & Book Chapters

1995

1995

Study of droplets growth during sream flow in convergent -divergent Nozzle

ÇINAR G. , yılbaş B. S. , z şahin A.

in: cavitasyon and gas-lıquıd flow ın fluıd machinery and devices, T.J.O Hern, Editor, Asme,, Newyork, pp.81-88, 1995


Citations

Total Citations (WOS): 12

h-index (WOS): 1