Dr.Öğr.Üyesi

GÜRSEL ÇINAR


Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Termodinamik

Eğitim Bilgileri

1985 - 2000

1985 - 2000

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, Türkiye

1983 - 1985

1983 - 1985

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, Türkiye

1979 - 1983

1979 - 1983

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, Türkiye

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Experimental Study on an Si Engine Fuelled by LPG/Acetylene Mixtures

ÇINAR G. , Eldamanhory A., AKANSU S. O. , FİL H. E. , Ilhak M. I.

INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, cilt.21, sa.5, ss.1323-1331, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2000

2000

erciyes Üniversitesi solar house and İts Technical Specifiations

Altuntop N. , Çınar G. , demiral D. , Çınar g.

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.20, ss.29-35, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

1998

1998

Experimantal Study İnto droplet formation İn Steam flows

ÇINAR G. , yılbaş B. S.

FLOW TURBULENCE AND COMBUSTION, cilt.57, ss.1-9, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

1997

1997

Study into nucleation of steam during expansion through a nozzle

çınar g. , Yilbas B., Sunar H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW, cilt.23, sa.6, ss.1171-1188, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2002

2002

Pamuk İpliği Üreten Tesislerde Klima ve Klimanın İplik Özellikleri Üzerine Etkisi

ÇINAR G. , Örtlek H. G. , Tutak M.

Tekstil Teknoloji, sa.76, ss.142-148, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Study of of droblet formation In steam flow Of

ÇINAR G.

1997 ASME Fluıds Engineering Division Summer Meeting, cilt.1, ss.10-12, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Kazanlar ve mrvcut Kazanların doğal gaza dönüşümü

ÇINAR G. , kahraman n.

Journal Of Enginering And Architecture Faculty of Suleyman Demirel university, cilt.1, ss.10-14, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1995

1995

Doğal Gaza Uygun Kazanlar ve Mevcut Kazanların Doğal Gaza Dönüşümü

ÇINAR G. , KAHRAMAN N.

Süleyman Demiral Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, sa.8, ss.102-109, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2003

2003

Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Dizaynı

ÇINAR G. , YILMAZ İ.

I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2003

1998

1998

Termal oda ve soba ısıl verim analizleri

ÖZKILIÇ S. , ÇINAR G. , KAHRAMAN N. , YAVUZ T.

II. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Haziran 1998

1998

1998

Güneş enerjisi desdekli vakum altında çalışan ısı borusunun deneysel incelenmesi

ÇINAR G. , ALTUNTOP N. , KOÇ A.

Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı Bildiri Kitabı, Türkiye, 19 - 21 Haziran 1998, ss.1-10

1998

1998

Havalı hacimsel güneş kollektörlerinin ısıl verimlerinin deneysel incelenmesi

ALTUNTOP N. , ÇINAR G. , DEMİRAL D.

Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı Bildiri Kitabı, Türkiye, 19 - 21 Haziran 1998

1998

1998

Güneşli döşemeden ısıtma sisteminin modellenmesi

ALTUNTOP N. , TEKİN Y. , ÇINAR G.

Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı Bildiri Kitabı, Türkiye, 19 - 21 Haziran 1998, ss.87-95

1198

1198

Güneş evi ısı pompası destekli döşemeden serinletme uygulamasının analitik incelenmesi

ALTUNTOP N. , ÇINAR G.

5.Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Türkiye, 02 Nisan 1198 - 03 Nisan 1998, ss.402-412

1997

1997

Erciyes güneş evi farklı çalışma modlarında ısıl verimlerindeki değişimlerin incelenmesi

ÇINAR G. , ALTUNTOP N. , DEMİRAL D.

11.Ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997, ss.586-595

1997

1997

Buharlaştırmalı Hacim İklimlendirmesi ve Uygulaması

ÇINAR G. , ALTUNTOP N. , DEMİRAL D.

11.Ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997, ss.280-290

1997

1997

Erciyes güneş evi sıcak hava kollektörlerinden büyük ölçekli sıcak su temini

DEMİRAL D., ALTUNTOP N. , ÇINAR G.

11.Ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997, ss.982-991

1997

1997

Erciyes güneş Evi Farklı çalışma Modlarında Isıl Verimlerindeki Değişimlerin İncelenmesi

ÇINAR G.

ULIBTK'97 11 UlusdalIsı Bilim ve Tekniği Kongresi, Edirne, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997, cilt.1, ss.585-595

1997

1997

Matrix tip düzlemsel havalı güneş kollektörlerinin analitik ve deneysel incelenmesi

ALTUNTOP N. , DEMİRAL D., ÇINAR G.

11.Ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997, ss.992-1001

1997

1997

Bakır Borulu Alüminyum Kollektörlerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

ALTUNTOP N. , DEMİRAL D., ÇINAR G.

11.Ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1997, cilt.2, ss.972-982

1997

1997

Erciyes aktif güneş evinin çalışma modları ve deneysel bulguların irdelenmesi

ALTUNTOP N. , DEMİRAL D., ÇINAR G.

Çevre ve Enerji Kongresi, Türkiye, 5 Haziran - 07 Eylül 1997, ss.370-384

1997

1997

Study of Droplet Formation in Steam Flow of

ÇINAR G. , yılbaş B. s.

1997 ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting, 22 - 26 Haziran 1997, ss.1-6

1997

1997

Erciyes Aktif Güneş evinin Çalışma Modları ve deneysel Bulguların İrdelenmesi

ÇINAR G.

Çevre ve Enerji Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Haziran 1997, cilt.192, ss.370-383

1997

1997

Darbe kipinde ND laseri ile metalik yüzeylerin sertleştirilmesi

ÇINAR G. , KAHRAMAN N. , yılbaş B. s.

Malzeme ve İmalat Sempozyumu, Türkiye, 2 - 03 Mart 1997

1996

1996

Hava Su Eşanjörünün Kollektör Verimine Etkisi

ÇINAR G.

II. Internatıonal Building Tecnollogy and Mechanıcal Installatıon symposıum And exhıbıtion, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 1996, cilt.1, ss.83-91

1996

1996

Güneş enerjisi Destekli Isı pompası Tasarımı

ÇINAR G.

II. Internatıonal Building Tecnollogy and Mechanıcal Installatıon symposıum And exhıbıtion, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 1996, cilt.1, ss.85-93

1996

1996

Erciyes Güneş Evi, Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompasının Tasarımı

DEMİRAL D., ALTUNTOP N. , ÇINAR G.

II. Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve Yapıda Tesisat Sempozyumu ve Sergisi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 1996, ss.93-100

1996

1996

Hava-Su Isı Eşanjörünün Kollektör Verimine Etkisi

ÇINAR G. , ALTUNTOP N. , DEMİRAL D.

II. Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve Yapıda Tesisat Sempozyumu ve Sergisi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 1996, ss.83-93

2017

2017

Erciyes üniversitesi güneş Enerjisi Araştırma Lab.

ÇINAR G.

5.Alman Enerji sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 Nisan 2017 - 21 Nisan 1995, cilt.1, sa.1, ss.321-325

1995

1995

Erciyes Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma Laboratuarı

ALTUNTOP N. , DEMİRAL D., Turner R., ÇINAR G.

Güneş Enerjisi ve Diğer Yenilenebilir Enerji Uygulamalarındaki Gelişmeler, Türkiye, 19 - 21 Nisan 1995, ss.195-204

1990

1990

Otomobillerde Enerji Tasarrufu

ÇINAR G. , yılbaş B. s. , Kahraman n.

Türkiye 5. Enerji Konferansı, Ankara, Türkiye, 22 - 26 Ekim 1990, cilt.1, ss.13-23

1988

1988

Study Into Laser Spot Welding of Multi and Single Core Wires

yılbaş B. s. , Yılbaş Z., ÇINAR G. , KAHRAMAN N.

Current Developments in Optical Engineering III, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 16 Ağustos 1988

1998

1998

Güneş Evi Isı Pompası Desdekli döşemeden serinletme Uygulamasımım Analitik İncelenmesi

ÇINAR G.

5. Ulusal aoğutma ve İklimlendirme tekniği Kongresi, Adana, Türkiye, 02 Nisan 1998 - 03 Nisan 1989, cilt.1, ss.402-411

1988

1988

Termal Oda ve Soba Isıl Verim Analizleri

ÇINAR G.

II. Ulusal Sanayii İş birliği Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Haziran 1988, cilt.1, ss.45-50

1987

1987

Hidrostatik transmisyon karakteristikleri ve uygulamaları

YAVUZ T., ÇINAR G.

1. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Türkiye, 10 Ekim 1987

1987

1987

Study Into Laser Spot Welding of Sheat Metals at Subatmospheric Pressures of Air

yılbaş B. s. , KAHRAMAN N. , ÇINAR G.

The Institute of Metals Materials’xx87, Londrina, Brezilya, 14 Mayıs 1987

1987

1987

Darbe Kipinde Nd3 Laserle Metalik yüzeylerin Sertleştirilmesi

ÇINAR G.

Malzeme ve İmalat Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 2 - 03 Mart 1987, cilt.1, ss.10-16

1986

1986

Polimer Esaslı Kumaşların Laserle Kesilmesi

ÇINAR G.

III.Ulusal Tekstil Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Kasım 1986, cilt.1, sa.1, ss.34-38

1986

1986

Dört Çıkışlı İki Şamandıralı Otomatik Sistem

ÇINAR G.

Ebu’l - İzz - Cezeri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 14 Mart 1986

1986

1986

Otomatik Yüzen Kayık ve Otomatik Çalgılar

ÇINAR G.

Ebu'l- İzz-Cezeri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 14 Mart 1986, cilt.1, ss.7-8

1986

1986

Döry Çıkışlı İki Şamandıralı Otomatik Sistem

ÇINAR G.

Ebu'l- İzz-Cezeri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 14 Mart 1986, cilt.1, ss.16-18

Kitap & Kitap Bölümleri

1995

1995

Study of droplets growth during sream flow in convergent -divergent Nozzle

ÇINAR G. , yılbaş B. S. , z şahin A.

cavitasyon and gas-lıquıd flow ın fluıd machinery and devices, T.J.O Hern, Editör, Asme,, Newyork, ss.81-88, 1995


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 12

h-indeksi (WOS): 1