Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Dersinde Otantik Öğrenmenin Öğrencilerin Problem Çözme Ve Okuduğunu Anlama Becerileri ile Derse İlişkin Tutumlarına Etkisi

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı

 • 2008 Postgraduate

  "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çeşitli Değişkenler Açısından Eleştirel Düşünme Eğilimleri, Problem Çözme Becerileri ve Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi"

  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

 • 20113. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri

  Education Management and Planning , Pegem Akademi