Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Postgraduate

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri , Turkey

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Erciyes University, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme , Turkey

 • 2009 - 2010 Undergraduate

  Lugo Facultade De Veterinaria, (Erasmus Student Exchange), Spain

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Koyunlarda Bağışıklık Mekanizması ile İlişkili Bazı Genlerin Periferal Tek Çekirdekli Kan Hücrelerinde PBMC RealTime Ekspresyon Analizi Yöntemi ile İncelenmesi Sustainable Development

  Erciyes University, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019SNP DATA ANALYSİS FOR GENOMİC EVALUATİON & QTL MAPPİNG

  Data Analysis , Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 • 2017Introduction to Molecular Phylogenetics

  Vocational Course , Erciyes Üniversitesi

 • 2014ODTÜ BİYOİNFORMATİK KURSU 2014

  Vocational Training , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 2014Deney Hayvanları Kullanım Kursu

  Vocational Course , Erciyes Üniversitesi

 • 2013Stem Cell Applications: From Bench Side to Bed Side

  Vocational Training , Genom ve Kök Hücre Merkezi

 • 2012Populasyon Genomiği: Temel Kavramlar, Veri Bankaları ve Veri Analizleri

  Vocational Training , TÜBİTAK-MAM

 • 2010Gıda İşletmelerinde HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) ve Uygulamaları

  Vocational Training , SELÇUK üNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ve KONYA VETERİNER HEKİMLER ODASI