Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

First Year Results Of Our Neonatal Intensive Care Unit

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.39, sa.1, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİYABETES MELLİTUSLU BİR HASTADA TİAMİNE YANIT VEREN SUPRAVENTİKÜLER TAŞİKARDİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.57, sa.4, ss.262-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ACİL SERVİSE İNTİHAR GİRİŞİMİ İLE BAŞVURAN ADOLESAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: NASIL, KAÇ KERE VE NİÇİN?

5. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.192-195

Fetuin D: Büyümede Yeni Bir Biobelirteç mi?

ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL VE ÇEVRESELTOKSİKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, cilt.1, ss.49

Akrep Sokmalarının Tedavisi:Hangisi Doğru ?

Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, 26 - 29 Ekim 2019

Klinik Tanıdan Genetik Tanıya Angelman Sendromu

Çocuk Hekiminin Bir Günü - İnteraktif Olgularla, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Nisan 2018

İnfluenza ayırıcı tanısında klinik bulgular

Çocuk hekiminin 1 günü, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Nisan 2018

Nadir Hipoglisemi Nedeni: Portosistemik Şant

1. ULUSAL RİSKLİ BEBEK KONGRESİ, Türkiye, 1 - 04 Mart 2018

Annelerin Sarsılmış Bebek Sendromuna İlişkin Bilgileri ve Riskli Davranışlarının Belirlenmesi

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

Termal Kaplıca Kullanımının Çocuk Sağlığına Etkilerine İlişkin Anne Görüşleri: Yozgat Örneği

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları, 4 - 06 Mayıs 2017

First year results of our neonatal intensive care unit

3. ERCİYES PEDİATRİ AKADEMİSİ KIŞ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 9 - 11 Mart 2017, ss.9

Yardımcı üreme tekniği ile oluşan Beckwith -Wiedemann sendromu olgusu

19. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -19), Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.261-262

CLOVES sendromu olgusu

19. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -19), Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.262-263

Neonatal Turner olgusu : genital ultrasonografi ve FSH düzeyinin önemi

19. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -19), Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.267

Asimetrik ağlama yüzü : retinoik asit embriopatisinde yeni bir bulgu

19. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -19), Muğla, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2011, ss.259

DİABETİK KETOASİDOZLA GELEN TRMA’xxLI HASTADA KARDİYAK KOMPLİKASYON: SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ

ULUSLARARASI KATILIMLI VII. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Adana, Türkiye, 22 - 26 Mart 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Yenidoğan Değerlendirilmesi ve Neonatal Resüsitasyon

Gebelikte Riskli Durumlar ve Yaklaşımlar, Prof Dr Ethem Serdar YALVAÇ, Prof Dr Mustafa KARA, Editör, Nobel Tıp Ktabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.239-252, 2019

Pestisitler ve Kontakt Ürtiker Sendromu

HAYES’İN PESTİSİT TOKSİKOLOJİSİ EL KİTABI, ROBERT KRİEGER, Editör, Elsevier (Çeviri: Sağlık Bakanlığı), Ankara, ss.691-696, 2018