Termal Kaplıca Kullanımının Çocuk Sağlığına Etkilerine İlişkin Anne Görüşleri: Yozgat Örneği


ŞENER TAPLAK A., GÜROL A., POLAT S., TUBAŞ F. , POLAT M. F.

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları, 4 - 06 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri