Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Invasive pulmonary aspergillosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease

MULTIDISCIPLINARY RESPIRATORY MEDICINE, cilt.8, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Lung abscess: analysis of the results as community-acquired or nosocomial

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.43, ss.255-262, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The prevalence of upper extremity deep venous thrombosis

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.20, ss.312-322, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Gluteal abscess: An unusual complication of Bacille Calmette-Guerin

ANNALS OF THORACIC MEDICINE, cilt.6, ss.235-236, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Prevalence of thromboembolic disease including superior vena cava and brachiocephalic veins

CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, cilt.11, ss.183-189, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KOAH akut alevlenmelerinde etkili mikroorganizmaların steril fırça ile değerlendirilmesi

Solunum Hastalıkları Dergisi, cilt.12, ss.112-117, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktive protein-c rezistansına bağlı ailevi trombofili

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.20, ss.70-74, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar