Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Primary Plasma Cell Leukemia Evaluation of A Rare Disease

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, sa.2, ss.300-302, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malignensili Hastalarda Konjunktivanın Bakteriyolojik Florası

MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, cilt.22, sa.2, ss.65-69, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Maya Türlerinin Vıtek 2 Sistemi ile Tanımlanması ve Antifungal Duyarlılıkları

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.261-268, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MPV Değerinin Ankilozan Spondilitli Hastalarda Enflamasyon Belirteci Olarak Değerlendirilmesi

TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERGİSİ, cilt.12, sa.2, ss.73-77, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar