Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tac Mahal'in Hat Süslemeleri İle Yazıtlarındaki Sure Ve Ayetler Üzerine Bir Değerlendirme

BİLİMNAME, cilt.2020, no.698998, ss.991-1028, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Babürlü Hanedanlığının Son Anıtsal Türbesi Bibi Ka Makbere (Rabia-ud Devrani Türbesi&Mini Tac Mahal)

Turkish Studies-Social Sciences, ss.489-509, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Delhi Hümayun Türbesi’nin Çevresinde Yer Alan Münferit Yapılar

The Journal of Academic Social Science Studies, no.76, ss.203-219, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SANATIN SİMGELEŞTİĞİ ÇAĞDAŞ İKİ BÜYÜK ÖRNEK: OSMANLILAR VE BABÜRLÜLER

İnocte 2017 II. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi, Baku, Azerbaycan, 12 - 14 Eylül 2017, ss.41

Sanatın Simgeleştiği Çağdaş İki Büyük Örnek: Osmanlılar ve Babürlüler

II. ULUSLARARASI OSMANLI ARAŞTIRMALARINDA YENİ EĞİLİMLER KONGRESİ, Baku, Azerbaycan, 12 - 14 Eylül 2017, cilt.2, ss.305-332

Kayseri Tavlusun Köyü Aydınlar Mezarlığı’nda Bulunan Sütun Şahideli Mezar Taşları

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, no.34068, ss.2202-2221

Kitap & Kitap Bölümleri

The Figurative Decorations of The Tombs in the Itımad-ud Daulah (1622-1628)

Understanding Culture through Language and Literature, Vural S.,Erinç E.,Küçükler A., Editör, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , London, ss.163-191, 2018

Sanatın Simgeleştiği Çağdaş İki Büyük Örnek: Osmanlılar ve Babürlüler

II. ULUSLARARASI OSMANLI ARAŞTIRMALARINDA YENİ EĞİLİMLER KONGRESİ, Prof. Dr. Alaattin Aköz ‐ Doç. Dr. Şahin PanahovProf. Dr. Doğan Yörük ‐ Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.305-332, 2018