Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Might BPA and phthalates have a role in etiopathogenesis of ADHD?

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, ss.300-306, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Evaluation of vitamin D prophylaxis in 3-36-month-old infants and children.

Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, cilt.30, ss.543-549, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Successful Desensitization in a Patient with Hypersensitivity Reaction to Laronidase

Pediatric Allergy Immunology And Pulmonology, cilt.30, ss.64-66, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

The outcome of seven patients with hereditary tyrosinemia type 1

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.29, ss.1151-1157, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Tyrosinemia type II: Novel mutations in TAT in a boy with unusual presentation

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.58, ss.1069-1072, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Lack of serum antineuronal antibodies in children with autism

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.117, ss.77-79, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Plasma Pentraxin 3 as a Biomarker of Metabolic Syndrome

Indian Journal of Pediatrics, cilt.82, ss.35-38, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Hemophagocytic syndrome in a 4-month-old infant with biotinidase

Pediatr Blood Cancer.., cilt.15, ss.191-193, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Primary adrenal failure due to viral infection in an infant

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.169, ss.887-889, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Chanarin-Dorfman Sendromu: Nadir Bir Olgu

V. Uluslararsı katılımlı lizozomal hastalıklar kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 17 April 2016, ss.87

Asemptomatik Juvenil Pompe Olgusu

V. Uluslararsı katılımlı lizozomal hastalıklar kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 17 April 2016, ss.89

Aynı aileden Artropati Kliniği ile Başvuran Üç Olgu: Scheie Sendromu

V. Uluslararsı katılımlı lizozomal hastalıklar kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 17 April 2016, ss.88

A Case of Type 2 Diabetes Associated with Ichthyosis: Chanarin–Dorfman Syndrome

53rd Annual Meeting of European Study of Pediatric Endocrinology (ESPE) 2014, Dublin, İrlanda, 18 - 20 September 2014, cilt.82
Link

Pansitopeni ile başvuran metilmalonik asidemi : vaka sunumu

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.260

Fumarik asidüri : olgu sunumu

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -20), Muğla, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.363-364

Fenilketonürili Çocuklarda Kan Fenilalanin Seviyesi ile Annelerin Hastalıkla İlgili Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişki

Uluslararası Katılımlı XI. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 16 April 2011

Obez adolesanlarda metabolik sendrom göstergesi : pentraksin-3

14. Ulusal Pediatrik Endokrin - Diyabet Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 October 2010, ss.210

Kraniofarengeoma sonrası obezite: olgu sunumu

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.241

Metformin kullanımına bağlı B12 eksikliği

Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.242

Kitap & Kitap Bölümleri

Yurdakök PEDİATRİ

Organik Asidemiler, Yurdakök M, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.1667-1685, 2017
Link

Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar

metabolik Hastalıklarda Acil Endokrin Tablolar, Kurtoğlu S, Editör, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.293-296, 2013
Link