Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2008 - 2013Tıpta Uzmanlık

    Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme Ve Metabolizma Bilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2013Tıpta Uzmanlık

    AİLESEL HİPERKOLESTEROLEMİLİ HASTALARDA LDL-RESEPTÖR (LDLR), APOLİPOPROTEİN-B100 (APO-B100) VE PCSK9 (PROPROTEİN CONVERTASE SUBTİLİN KEXİN 9) GEN MUTASYONLARININ TESPİTİ

    Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme Ve Metabolizma Bilim Dalı

Yabancı Diller

  • B2 Orta Üstüİngilizce