Assoc. Prof.

ERTUĞRUL YUVALI


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

Biography

08.03.1980 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokulu Elazığ’da, ortaokul ve liseyi Kayseri’de tamamladıktan sonra 1998 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. 2002 senesinde yüksek öğrenimini tamamlayıp, aynı sene Ankara Barosunda avukatlık stajına başladı. 2004 senesinde Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında asistanlığa başladı. 2006 senesinde “ Türk Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmeleri” isimli teziyle birlikte yüksek lisans mezunu oldu. 2007 senesinde Gazi Üniversitesinde Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora öğrenimine başladı. 2011 yılında “ İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu” isimli doktora tezini savunmak suretiyle doktora öğrenimini tamamladı. 2012 senesinden itibaren Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Yardımcı Doçent- Dr. Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 28.11.2018 tarihi itibariyle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti unvan ve yetkisini aldı. Halen Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Dekan Yardımcısı ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Education Information

2008 - 2011

2008 - 2011

Doctorate

Gazi University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK, Turkey

2005 - 2006

2005 - 2006

Postgraduate

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, ÖZEL HUKUK, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

Ankara University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

İŞÇİNİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU

Gazi University

2006

2006

Postgraduate

Türk Hukukunda belirli süreli iş sözleşmesi

Kirikkale University, Faculty Of Law, Department Of Prıvate Law

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Legal Aspects of Labor and Social Security

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Associate Professor

Erciyes University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

University Executive Board Member

Erciyes University, Hukuk Fakültesi

2020 - Continues

2020 - Continues

Vice Dean

Erciyes University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Erciyes University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Erciyes University, Hukuk Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinde Zorunlu Arabuluculuk

YUVALI E.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.355-376, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi

YUVALI E. , YABA T.

ÇALIŞMA VE TOPLUM, no.67, pp.2149-2163, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

Yuvalı E.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.17, no.66, pp.631-659, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI

Yuvalı E.

İŞ VE HAYAT, no.11, pp.46-75, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

İŞÇİ ALACAKLARI BAKIMINDAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI VE İCRA İNKAR TAZMİNATI

Yuvalı E.

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.43, pp.158-172, 2020 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

KAMU KURUMLARINDAKİ FAZLA ÇALIŞMALARIN YAZILI(RESMİ) KAYITLA İSPAT ZORUNLULUĞU HAKKINDA YARGITAY KARAR TAHLİLİ

Yuvalı E. , Kantarcı N.

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.41, pp.245-259, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

MESS SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİMESS SICIL LABOUR LAW JOURNAL

KANTARCI N. G. , YUVALI E.

Mess Sicil İş Hukuku Dergisi, no.41, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2019

2019

İKALE AKDİNİN İŞE İADE DAVASINA ETKİSİ

Yuvalı E.

YARGITAY DERGİSİ, vol.45, no.1, pp.73-122, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

HAKTEMELLİ SOSYAL YARDIM VE KLİENTALİZM

YUVALI E.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.135, pp.383-405, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

TÜRK İŞ HUKUKUNDA KONUT KAPICILARI

YUVALI E.

LEGAL İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, vol.14, no.56, pp.1741-1773, 2018 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN İŞ GÜVENCESİ

YUVALI E.

LEGAL İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, vol.13, no.50, pp.851-885, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

TÜRK HUKUKUNDA ÖNGÖRÜLEN SON DEĞİŞİKLİKLER İTİBARİYLEYURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASINDAN FAYDALANMA KOŞULLARI

YUVALI E.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ, no.22, pp.187-216, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

MOBBİNGİN PSİKO SOSYAL SAĞLIK ve İŞ SAĞLIĞIBAKIMINDAN SONUÇLARI ve MOBBİNG MAĞDURUNUNBAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ ÇARELER

YUVALI E.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, pp.725-738, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Çalışma Yaşamında Engellilerin Ayrımcı Muamelelerden korunması

Yuvalı E.

International Journal Of Social And Economic Sciences, vol.4, no.2014, pp.52-57, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

6356 SAYILI KANUN BAKIMINDAN SENDİKAL GÜVENCELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YUVALI E. , KAYIRGAN H.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.107-133, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK POLİTİKALARININ ÇALIŞMA SÜRELERİNE ETKİLERİ

YUVALI E.

LEGES İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.27-53, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BAKIMINDAN İŞKOLU KAVRAMI

YUVALI E. , YUSUF G.

LEGAL İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, vol.10, no.38, pp.59-82, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN VE İLGİLİ MEVZUATIN KADIN İŞÇİLER İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

YUVALI E.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, no.106, pp.93-114, 2013 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ BAKIMINDAN ESKİ 2822 SAYILI TSGLK VE YENİ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU'NUN MUKAYESESİ

YUVALI E.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, pp.10-30, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

TÜRK HUKUKU VE MUKAYESELİ HUKUKTA IRK VE ETNİK KÖKENE DAYALI AYRIMCILIK YASAĞI

YUVALI E.

TÜHİS İŞ HUKUKU VE İKTİSAT DERGİSİ, vol.24, pp.71-83, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

İŞ HUKUKUNDA ZORLAYICI NEDEN VE ZORUNLU NEDEN KAVRAMLARI İLE BUNLARIN İŞ SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

YUVALI E.

KAMU-İŞ İŞ HUKUKU VE İKTİSAT DERGİSİ, vol.12, no.3, pp.1-30, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRI DAVRANDIĞI İDDİALARININ İSPAT HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALBAYRAK H., YUVALI E.

LEGAL İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, vol.9, no.34, pp.73-112, 2012 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

TÜRK HUKUKUNDA OLAĞAN NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMA VE AB ÜLKELERİNDEKİ FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

YUVALI E.

KAMU-İŞ İŞ HUKUKU VE İKTİSAT DERGİSİ, vol.10, no.4, pp.55-85, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

5718 SAYILI YENİ MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN (MÖHUK) İTİBARİYLE İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ

YUVALI E.

TÜHİS İŞ HUKUKU VE İKTİSAT DERGİSİ, vol.22, pp.73-89, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

COVİD-19 SALGINININ MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

YUVALI E.

SELÇUK HUKUK KONGRESİ 2020, Konya, Turkey, 17 December 2020, pp.269-287 Sustainable Development

2016

2016

Globalization And Social Policy

YUVALI E.

Conference Of The International Journal Of Arts & Sciences, Barcelona, Spain, 23 - 26 May 2016, vol.9, pp.27-30

2015

2015

Psychological Harrasment (Mobbing) In Turkish Law

YUVALI E.

Conference of the International Journal of Arts & Sciences, FLORANSA, Italy, 16 - 19 June 2015, vol.8, pp.175-178

2013

2013

APPEAL LITIGATION OF THE TERMINATION

YUVALI E. , ARSLAN A. S.

Conference of the International Journal of Arts & Sciences, PRAG, Czech Republic, 28 - 31 May 2013, vol.6, pp.475-478

2014

2014

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ENGELLİLERİN AYRIMCI MUAMELELERDEN KORUNMASI

YUVALI E.

ULUSAL EMEK VE TOPLUM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 19 October 2014, vol.4, pp.52-57

2013

2013

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLĞİ

YUVALI E. , MEDENİ D. B.

VII. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.434

Books & Book Chapters

2022

2022

TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA MERKEZİ SOSYAL HİZMETLER

YUVALI E.

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ULUSLARARASI XI, PROF. DR. ARZU KARACA, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Kayseri, pp.93-113, 2022

2021

2021

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Mevzuatında Son Değişiklikler

YUVALI E. , YABA T.

in: Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları Özel Hukuk, Mızırak, Zekeriya / Koyuncu, Nuran, Editor, NEÜ Yayınları, Konya, pp.3-20, 2021

2018

2018

İŞ SÖZLEŞMESİNİN MEYDANA GELMESİ

YUVALI E.

in: İŞ HUKUKU, PROF. DR. TALAT CANBOLAT, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.71-87, 2018 Sustainable Development