Doç.Dr.

ERTUĞRUL YUVALI


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

Biyografi

08.03.1980 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokulu Elazığ’da, ortaokul ve liseyi Kayseri’de tamamladıktan sonra 1998 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. 2002 senesinde yüksek öğrenimini tamamlayıp, aynı sene Ankara Barosunda avukatlık stajına başladı. 2004 senesinde Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında asistanlığa başladı. 2006 senesinde “ Türk Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmeleri” isimli teziyle birlikte yüksek lisans mezunu oldu. 2007 senesinde Gazi Üniversitesinde Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora öğrenimine başladı. 2011 yılında “ İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu” isimli doktora tezini savunmak suretiyle doktora öğrenimini tamamladı. 2012 senesinden itibaren Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Yardımcı Doçent- Dr. Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 28.11.2018 tarihi itibariyle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti unvan ve yetkisini aldı. Halen Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Dekan Yardımcısı ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Eğitim Bilgileri

2008 - 2011

2008 - 2011

Doktora

Gazi Üniversitesi, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL HUKUK, Türkiye

2005 - 2006

2005 - 2006

Yüksek Lisans

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ÖZEL HUKUK, Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

İŞÇİNİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU

Gazi Üniversitesi

2006

2006

Yüksek Lisans

Türk Hukukunda belirli süreli iş sözleşmesi

Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Yönetimsel Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi

YUVALI E. , YABA T.

ÇALIŞMA VE TOPLUM, sa.67, ss.2149-2163, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI

Yuvalı E.

İŞ VE HAYAT, sa.11, ss.46-75, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

Yuvalı E.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.17, sa.66, ss.631-659, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

İŞÇİ ALACAKLARI BAKIMINDAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI VE İCRA İNKAR TAZMİNATI

Yuvalı E.

Sicil İş Hukuku Dergisi, sa.43, ss.158-172, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

KAMU KURUMLARINDAKİ FAZLA ÇALIŞMALARIN YAZILI(RESMİ) KAYITLA İSPAT ZORUNLULUĞU HAKKINDA YARGITAY KARAR TAHLİLİ

Yuvalı E. , Kantarcı N.

Sicil İş Hukuku Dergisi, sa.41, ss.245-259, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

İKALE AKDİNİN İŞE İADE DAVASINA ETKİSİ

Yuvalı E.

YARGITAY DERGİSİ, cilt.45, sa.1, ss.73-122, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

HAKTEMELLİ SOSYAL YARDIM VE KLİENTALİZM

YUVALI E.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.135, ss.383-405, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TÜRK İŞ HUKUKUNDA KONUT KAPICILARI

YUVALI E.

LEGAL İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, cilt.14, sa.56, ss.1741-1773, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN İŞ GÜVENCESİ

YUVALI E.

LEGAL İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, cilt.13, sa.50, ss.851-885, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

TÜRK HUKUKUNDA ÖNGÖRÜLEN SON DEĞİŞİKLİKLER İTİBARİYLEYURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASINDAN FAYDALANMA KOŞULLARI

YUVALI E.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ, sa.22, ss.187-216, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

MOBBİNGİN PSİKO SOSYAL SAĞLIK ve İŞ SAĞLIĞIBAKIMINDAN SONUÇLARI ve MOBBİNG MAĞDURUNUNBAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ ÇARELER

YUVALI E.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.725-738, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

6356 SAYILI KANUN BAKIMINDAN SENDİKAL GÜVENCELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YUVALI E. , KAYIRGAN H.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.107-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Çalışma Yaşamında Engellilerin Ayrımcı Muamelelerden korunması

Yuvalı E.

International Journal Of Social And Economic Sciences, cilt.4, sa.2014, ss.52-57, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK POLİTİKALARININ ÇALIŞMA SÜRELERİNE ETKİLERİ

YUVALI E.

LEGES İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.27-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BAKIMINDAN İŞKOLU KAVRAMI

YUVALI E. , YUSUF G.

LEGAL İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, cilt.10, sa.38, ss.59-82, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NUN VE İLGİLİ MEVZUATIN KADIN İŞÇİLER İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

YUVALI E.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, sa.106, ss.93-114, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ BAKIMINDAN ESKİ 2822 SAYILI TSGLK VE YENİ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU'NUN MUKAYESESİ

YUVALI E.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.10-30, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

TÜRK HUKUKU VE MUKAYESELİ HUKUKTA IRK VE ETNİK KÖKENE DAYALI AYRIMCILIK YASAĞI

YUVALI E.

TÜHİS İŞ HUKUKU VE İKTİSAT DERGİSİ, cilt.24, ss.71-83, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İŞ HUKUKUNDA ZORLAYICI NEDEN VE ZORUNLU NEDEN KAVRAMLARI İLE BUNLARIN İŞ SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

YUVALI E.

KAMU-İŞ İŞ HUKUKU VE İKTİSAT DERGİSİ, cilt.12, sa.3, ss.1-30, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRI DAVRANDIĞI İDDİALARININ İSPAT HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALBAYRAK H., YUVALI E.

LEGAL İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, cilt.9, sa.34, ss.73-112, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

TÜRK HUKUKUNDA OLAĞAN NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMA VE AB ÜLKELERİNDEKİ FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

YUVALI E.

KAMU-İŞ İŞ HUKUKU VE İKTİSAT DERGİSİ, cilt.10, sa.4, ss.55-85, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

5718 SAYILI YENİ MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN (MÖHUK) İTİBARİYLE İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ

YUVALI E.

TÜHİS İŞ HUKUKU VE İKTİSAT DERGİSİ, cilt.22, ss.73-89, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

COVİD-19 SALGINININ MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

YUVALI E.

SELÇUK HUKUK KONGRESİ 2020, Konya, Türkiye, 17 Aralık 2020, ss.269-287

2016

2016

Globalization And Social Policy

YUVALI E.

Conference Of The International Journal Of Arts & Sciences, Barcelona, İspanya, 23 - 26 Mayıs 2016, cilt.9, ss.27-30

2015

2015

Psychological Harrasment (Mobbing) In Turkish Law

YUVALI E.

Conference of the International Journal of Arts & Sciences, FLORANSA, İtalya, 16 - 19 Haziran 2015, cilt.8, ss.175-178

2013

2013

APPEAL LITIGATION OF THE TERMINATION

YUVALI E. , ARSLAN A. S.

Conference of the International Journal of Arts & Sciences, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 28 - 31 Mayıs 2013, cilt.6, ss.475-478

2014

2014

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ENGELLİLERİN AYRIMCI MUAMELELERDEN KORUNMASI

YUVALI E.

ULUSAL EMEK VE TOPLUM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2014, cilt.4, ss.52-57

2013

2013

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLĞİ

YUVALI E. , MEDENİ D. B.

VII. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.434

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

İŞ SÖZLEŞMESİNİN MEYDANA GELMESİ

YUVALI E.

İŞ HUKUKU, PROF. DR. TALAT CANBOLAT, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, ss.71-87, 2018