6356 Sayılı Sendiklar Ve Toplu Iş Sözleşmesi Kanunu Bakımından Işkolu Kavramı


YUVALI E., Güleşçi Y.

Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.10, no.38, pp.59-82, 2013 (Peer-Reviewed Journal)