4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİ OLARAK YAPILABİLMESİNİ OBJEKTİF BİR NEDENİN MEVCUDİYETİNE BAĞLAMASI KARŞISINDA ASGARİ VE AZAMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN OBJEKTİF NEDENİN GEÇERLİLİĞİ


YUVALI E.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.327-334, 2006 (Peer-Reviewed Journal)