Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the effects of balance education studies on university women in Turkey

African Educational Research Journal, cilt.8, ss.597-602, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Physical performance characteristics of university male tennis players in division I and II

Physical Education of Students, cilt.23, ss.256-261, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Eğitsel Oyunlar Etkinliğine Katılımın Çocuklardaki Denge, Reaksiyon ve Çeviklik Üzerine Etkisi

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.35-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The relationship between life satisfaction and alienationlevel of disabled athletes (Kayseri Case)

medical-biologicalproblems of physicaltraining and sports, cilt.1, ss.36-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Sedanter olan ve olmayan bireylerin fiziksel aktivite ve yaşam tatmin düzeyleri üzerine araştırma

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.89-94, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EVALUATION OF THE EUROFIT TEST BATTERY ON TRAINABLE MENTALLYDISABLED ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.18, ss.192-196, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12-16 yaş ergen işitme engelli sporcuların cinsiyet faktörlerine göre sosyal kaygı düzeylerinin incelenmesi

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.56-61, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE INVESTIGATION OF STRESS AND AGGRESSION LEVELS IN HEARINGIMPAIRED SPORTSMEN AGED BETWEEN 18-25 YEARS OLD

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.11, ss.166-171, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The comparasion of stress and burnout levels of 13-15 aged sportmen blinds

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.10, ss.163-165, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Engelli Bireylerin İstismarın Önlenmesinde Sporun Etkisi

V. International Congress on Natural and Health Sciences, Adana, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2019, ss.590

GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.1976-1977

THE INVESTIGATION OF STRESS AND AGGRESSION LEVELS IN HEARINGIMPAIRED SPORTSMEN AGED BETWEEN 18-25 YEARS OLD

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, Constanta, Romanya, 20 - 21 Mayıs 2011, ss.90

THE COMPARASION OF STRESS AND BURNOUT LEVELS OF 13-15 AGED SPORTMEN BLINDS

10 Th International Scientific Conference, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, ss.72

Kitap & Kitap Bölümleri