Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Physical performance characteristics of university male tennis players in division I and II

Physical Education of Students, cilt.23, ss.256-261, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Eğitsel Oyunlar Etkinliğine Katılımın Çocuklardaki Denge, Reaksiyon ve Çeviklik Üzerine Etkisi

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.35-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The relationship between life satisfaction and alienationlevel of disabled athletes (Kayseri Case)

medical-biologicalproblems of physicaltraining and sports, cilt.1, ss.36-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Sedanter olan ve olmayan bireylerin fiziksel aktivite ve yaşam tatmin düzeyleri üzerine araştırma

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.89-94, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EVALUATION OF THE EUROFIT TEST BATTERY ON TRAINABLE MENTALLYDISABLED ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.18, ss.192-196, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12-16 yaş ergen işitme engelli sporcuların cinsiyet faktörlerine göre sosyal kaygı düzeylerinin incelenmesi

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.56-61, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE INVESTIGATION OF STRESS AND AGGRESSION LEVELS IN HEARINGIMPAIRED SPORTSMEN AGED BETWEEN 18-25 YEARS OLD

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.11, ss.166-171, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The comparasion of stress and burnout levels of 13-15 aged sportmen blinds

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.10, ss.163-165, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF GENERAL EMPATHY LEVELSOF ERCIYES UNIVERSITY FACULTY OF SPORTSTEACHING DEPARTMENT STUDENTS

3. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 09 Mayıs 2020, ss.17

Engelli Bireylerin İstismarın Önlenmesinde Sporun Etkisi

V. International Congress on Natural and Health Sciences, 13 - 15 Aralık 2019, ss.590

GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

17th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.1980-1981

THE INVESTIGATION OF STRESS AND AGGRESSION LEVELS IN HEARINGIMPAIRED SPORTSMEN AGED BETWEEN 18-25 YEARS OLD

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, Constanta, Romanya, 20 - 21 Mayıs 2011, ss.90

The Comparison of Stress And Burnout Levels Of 13-15 Aged Sportmen Blinds

10 th Annual International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, cilt.10, no.2, ss.163-165

Kitap & Kitap Bölümleri