Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2009 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2002 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans İstatistik

 • Lisans Environmental Microbiology Lab

 • Lisans Ekoloji ve Sürdürülebilirlik

 • Yüksek Lisans Çevre Mühendisliğinde Ekolojik Uygulamalar

 • Lisans Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvar

 • Lisans Environmental Microbiology

 • Lisans Ekoloji

 • Lisans Statistics

 • Lisans Introduction to Life Cycle Assessment

 • Yüksek Lisans İstatistiksel Veri Analizi

 • Lisans Ekoloji

 • Lisans Korunan Alan Planlaması ve Yönetimi

 • Lisans Ekoloji

 • Lisans Çevre Hukuku

 • Lisans Çevre Etiği

 • Yüksek Lisans Çevre Mühendisliğinde Ekolojik Uygulamalar

 • Lisans Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

 • Yüksek Lisans Çevresel Yönetim ve Planlama

 • Lisans Mesleki Yabancı Dil II

 • Lisans İş Hayatı için Yabancı Dil