Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor
  Dr.Öğr.Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2009 - 2018
  Yrd.Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2002 - 2009
  Araştırma Görevlisi

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans
  İstatistik

 • Lisans
  Environmental Microbiology Lab

 • Lisans
  Ekoloji ve Sürdürülebilirlik

 • Yüksek Lisans
  Çevre Mühendisliğinde Ekolojik Uygulamalar

 • Lisans
  Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvar

 • Lisans
  Environmental Microbiology

 • Lisans
  Ekoloji

 • Lisans
  Statistics

 • Lisans
  Introduction to Life Cycle Assessment

 • Yüksek Lisans
  İstatistiksel Veri Analizi

 • Lisans
  Ekoloji

 • Lisans
  Korunan Alan Planlaması ve Yönetimi

 • Lisans
  Ekoloji

 • Lisans
  Çevre Hukuku

 • Lisans
  Çevre Etiği

 • Yüksek Lisans
  Çevre Mühendisliğinde Ekolojik Uygulamalar

 • Lisans
  Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

 • Yüksek Lisans
  Çevresel Yönetim ve Planlama

 • Lisans
  Mesleki Yabancı Dil II

 • Lisans
  İş Hayatı için Yabancı Dil