Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ağız ve Diş Sağlığı Okuryazarlığı Alan Araştırması

2.Uluslararası Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 February 2023

Evaluation of Fatigue’s Effect and Severity in Hemodialysis Patients

11. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Turkey, 23 - 27 March 2022, pp.42

Analysis of relationship between perception of organizational justice and glass ceilling syndrome in female healthcare workers

Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V), 10 - 12 September 2019

Duygusal Emek Kavramı ve Sağlık Sektöründeki Yansımaları

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, BODRUM, Turkey, 11 - 13 October 2018

Sağlık Okuryazarlığı ve Getirileri

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, BODRUM, Turkey, 11 - 13 October 2018

The Non dipper patients in hypertension diagnosis in primary care.

7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Turkey, 21 - 25 March 2018, pp.187-188

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitesi Kullanım Alışkanlıklarının Kişilik Özellikleri İle İlişkisi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.478

The Relationship Between Blood Pressure and Sleep Duration in Turkish Children: A Cross-Sectional Study

5th Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe, BUDVA, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017, pp.68

French Health Systems and Population Aging

Uluslar arası Geçmişten Bugüne Bursa’xxda Frankofoni Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 April 2017

Medical Secretaryship Training: Sample of France and Turkey

Uluslar arası Geçmişten Bugüne Bursa’xxda Frankofoni Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 April 2017

Turizmde Bir Alternatif Sağlık Turizmi ve Yansımaları

10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 03 December 2016

Geride Kalan Sendromu Gerekçesi ve Çözümüne İlişkin Yaklaşımlar

10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 03 December 2016

AGING CONCEPT AND ELDERLY PRIORITIES IN HEALTH

2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research, 4 - 06 November 2016

CONCEPT OF DISASTER AND AN OVERVIEW TO THE MANAGEMENT OFHEALTH SERVICES IN DISASTERS

2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research, 4 - 06 November 2016

Books & Book Chapters

MIKNATIS HASTANE

in: Sağlık Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar, Özgür Demirtaş, Özge Üstün, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.197-214, 2023

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TANIMLAMA, TAKİP VE İZLEME TEKNOLOJİLERİNİN TIBBİ KAYITLAR İLE İLİŞKİSİ

in: TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ELEKTRONİK SAĞLIK KAYDI YÖNETİMİ, DİKMETAŞ YARDAN ELİF, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, pp.391-416, 2023

Pandemi Sürecine Toplumsal Bakış

in: , Sinan Sönmez,Özgür Işık, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.581-599, 2022

Sağlık Sektöründe Girişimciliği ve Yenilikçiliği Destekleyen Kuruluşlar

in: Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik, Yardan Elif Dikmetaş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.265-304, 2021

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

in: Sağlık İşletmeciliği ve Modern Yönetim Uygulamaları, Boztosun Derviş, Demirtaş Özgür, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, pp.243-267, 2021

Sağlıkta Belge Yönetimi ve Sağlık Bilgi Sistemleri

in: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ve Mesleki Uygulamalar, Yalçınkaya Özlem, Zayim Gedik Kübra, Editor, Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık, pp.220-225, 2021

Health Services Delivery and Satisfaction

in: Quality Management for Competitive Advantage in Global Markets, José Manuel Saiz-Álvarez Beatriz Olalla-Caballero, Editor, IGI Global, pp.95-108, 2020

Bilgisayar Uygulamalı Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri

Erciyes Sürekli Eğitim Merkezi, M grup Matbacılık, Kayseri, 2015

Metrics

Publication

138

Citation (WoS)

229

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

243

H-Index (Scopus)

10

Project

1

Thesis Advisory

11

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals