Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The relationship between blood pressure and sleep duration in Turkish children: A cross-sectional study

JCRPE Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, vol.10, no.1, pp.51-58, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

The relationship between periodontal disease severity and state-trait anxiety level

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.62, no.12, pp.1304-1308, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Comparison of SF-36 and WHOQOL-100 life quality scales in early period tuberculosis subjects

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.62, no.11, pp.1161-1167, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Prevalence of and influencing factors for chronic headaches among pregnant women

International Journal of Gynecology and Obstetrics, vol.117, no.2, pp.144-147, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Lise Öğrencilerinde Depresyon ve Davranış Sorunlarının Yaygınlığı

Anatolian Journal of Psychiatry, vol.12, no.3, pp.204-211, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Determinants of Self-Rated Health in General Population in Kayseri, Turkey

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.30, no.1, pp.88-96, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Depressive symptom profile of turkish students experiencing back pain

Social Behavior and Personality, vol.37, no.2, pp.155-162, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Comparison of SF-36 and WHOQOL-100 in patients with stroke

NEUROLOGY INDIA, vol.56, no.4, pp.426-432, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

The Violence that Teachers are Exposed and the Evaluation of Their Coping Strategies

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.36, no.3, pp.638-653, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Normal Variations in Blood Pressure in Ambulatory Blood Pressure Measurements.

Eurasian Journal of Family Medicine, vol.10, no.1, pp.1-6, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Three Methods in Determining the Change in the Treatment of Hypertension in Family Medicine

Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, vol.30, no.2, pp.182-189, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Diagnosing Hypertension in Primary Care: A Comparison of Three Methods

TURKISH JOURNAL OF NEPHROLOGY, vol.28, no.3, pp.188-192, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Examination of Relations between Organizational Citizenship Behavior and Organizational Cynicism in the Health Sector

Hacettepe Journal of Health Administration, vol.21, no.3, pp.511-528, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Evaluation of Self Care Agency and General Self Efficiency Level in Dialysis Patients

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.27, pp.272-276, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Mıknatıs Hastane Özelliklerinin Belirlenmesi: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.20, no.4, pp.429-444, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Time Management on the Academic Achievments of University Students

International Journal of Social and Humanities Sciences, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Risk Analysis and Determination of Risk Prevention Methods in Intensive Care Units

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, pp.32-47, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Depression and Perceived Social Support Systems on Quality of Life in Dialysis Patients

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.26, no.1, pp.23-28, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Stress Coping Attitudes of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.25, pp.302-308, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

RECREATION POSSIBILITIES OF ERCIYES UNIVERSITY HEALTH RESEARCH AND IMPLEMENTATION CENTER

International Journal of Health Management and Tourism, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Does cigarette smoking effect the physical activity of the university students?

Kafkas Journal of Medical Sciences, vol.1, no.3, pp.103-108, 2011 (Other Refereed National Journals)

0-18 Yaş Çocuk ve Adölesanlarda Büyüme Eğrileri

Türk Aile Hekimliği Dergisi, vol.15, pp.112-129, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Normal ağırlıklı ve obez üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite

International Journal of Human Sciences, vol.7, no.2, 2010 (Other Refereed National Journals)

İnme hastalarında yorgunluk

Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, 2008 (Other Refereed National Journals)

İnme hastalarında yaş ve cinsiyetin fonksiyonel yetersizlik üzerine olan etkisi

İnönü Tıp Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.91-94, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bir Üniversite hastanesinde çalışan sekreterlerde iş memnuniyeti

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.100-105, 2006 (National Refreed University Journal)

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz Bakım Gücü Düzeylerinin Belirlenmesi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kayseri İlinde halk ebeliği ile ilgili geleneksel uygulamalar,

Klinik Gelişim, vol.3, no.4, pp.47-55, 2004 (Other Refereed National Journals)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran iş kazalarının değerlendirilmesi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, vol.17, no.4, pp.277-283, 2003 (National Refreed University Journal)

Kayseri ili kentsel kesimde 7-12 yaş grubu çocuklarda kekemelik prevalansı.

T Klin J Pediatr, vol.11, pp.15-19, 2002 (Other Refereed National Journals)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan hemşirelerin sigara konusundaki tutum ve davranışları

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.55-61, 2002 (National Refreed University Journal)

Kentsel kesimde 7-12 yaş grubunda enürezis nokturna prevalansı ve özellikleri.

ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, vol.2, no.3, pp.175-182, 2001 (Other Refereed National Journals)

Kayseri il merkezinde 7-12 yaş grubunda tik bozukluğu prevalansı

TÜRK PEDİATRİ ARŞİVİ, vol.36, pp.219-233, 2001 (Other Refereed National Journals)

Trafik Kazalarında Risk Faktörleri

ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERGİSİ, vol.6, no.4, pp.237-240, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hekim adaylarının infeksiyonu önleme konusundaki bilgi ve uygulamaları.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, vol.1, pp.60-64, 2000 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin kan ve vücut sıvıları ile geçen enfeksiyonlardan korunmaya yönelik genel önlemlerle ilgili düşünce ve davranışları.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.14, no.2, pp.157-169, 1998 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis of Relationship between burnout level and emotional labor behaviour in nurses

Fifth International Mediterranean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V), Budapest, Hungary, 10 - 12 September 2019, pp.273-284 Creative Commons License

InternationalMediterranean Natural Sciences, Health Sciences and Engineering Congress

InternationalMediterranean Natural Sciences, Health Sciences and Engineering Congress, Budapest, Hungary, 10 - 12 September 2019, vol.3, pp.111-123

Duygusal Emek Kavramı ve Sağlık Sektöründeki Yansımaları

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, BODRUM, Turkey, 11 - 13 October 2018

Sağlık Okuryazarlığı ve Getirileri

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, BODRUM, Turkey, 11 - 13 October 2018

The Non dipper patients in hypertension diagnosis in primary care.

7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Turkey, 21 - 25 March 2018, pp.187-188

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitesi Kullanım Alışkanlıklarının Kişilik Özellikleri İle İlişkisi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.478

The Relationship Between Blood Pressure and Sleep Duration in Turkish Children: A Cross-Sectional Study

5th Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe, BUDVA, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017, pp.68

French Health Systems and Population Aging

Uluslar arası Geçmişten Bugüne Bursa’xxda Frankofoni Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 April 2017

Medical Secretaryship Training: Sample of France and Turkey

Uluslar arası Geçmişten Bugüne Bursa’xxda Frankofoni Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 April 2017

Hastanede yoğun bakım özelinde risk analizi ve riskleri önleme yöntemlerinin belirlenmesi

HESTOUREX World Health Sport Tourism Congress Exhibition, 6 - 09 April 2017

Turizmde Bir Alternatif Sağlık Turizmi ve Yansımaları

10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 03 December 2016

Geride Kalan Sendromu Gerekçesi ve Çözümüne İlişkin Yaklaşımlar

10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 03 December 2016

AGING CONCEPT AND ELDERLY PRIORITIES IN HEALTH

2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research, 4 - 06 November 2016

CONCEPT OF DISASTER AND AN OVERVIEW TO THE MANAGEMENT OFHEALTH SERVICES IN DISASTERS

2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research, 4 - 06 November 2016

Books & Book Chapters

Sağlık Sektöründe Girişimciliği ve Yenilikçiliği Destekleyen Kuruluşlar

in: Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik, Elif Dikmetaş Yardan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.265-304, 2021

Health Services Delivery and Satisfaction

in: Quality Management for Competitive Advantage in Global Markets, José Manuel Saiz-Álvarez Beatriz Olalla-Caballero, Editor, IGI Global, pp.95-108, 2020

Bilgisayar Uygulamalı Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri

Erciyes Sürekli Eğitim Merkezi, M grup Matbacılık, Kayseri, 2015